dongcong.net
 
 


HỘI THÁNH MẪU HỌC

Xem:
- Hiệp Hội Thánh mẫu
- Đại Hội Thánh Mẫu

Sự lớn mạnh của Thánh Mẫu học đã dẫn đến sự phát triển các hội Thánh Mẫu học nhằm thúc đẩy việc tìm hiểu về Đức Mẹ. Hầu hết các nước Công Giáo lớn hiện nay đều có những hiệp hội như thế, không chỉ dành cho các chuyên gia tích cực trong công tác giảng dạy và nghiên cứu Thánh Mẫu học mà còn kết nạp cả những vị hằng sản muốn đóng góp ủng hộ cho những hội này.

Chương trình họp hội thường niên của các tổ chức này thường gồm các buổi thuyết trình và thảo luận vêâ những đề tài Thánh Mẫu. Sau đó sẽ được xuất bản thành tập san. Tại Hoa Kỳ, tổ chức này mang tên hội Thánh Mẫu Học Hoa Kỳ, xuất bản tập san chuyên đề mang tên Nghiên Cứu Thánh Mẫu Học (Marian Studies).

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)