dongcong.net
 
 


KHẢO CỔ HỌC VỚI ĐỨC MA-RI-A

Xem:
- Thánh Địa với Đức Ma-ri-a

Khoa khảo cổ có khả năng đóng góp đáng kể dưới nhiều hình thức cho Thánh Mẫu học. Những dữ kiện khảo cổ học đưa ra liên hệ đến cuộc đời và công việc của Chúa Ki-tô đương nhiên có ảnh hưởng đến những nghiên cứu của Thánh Mẫu học. Ngoài ra, các nhà khảo cổ thỉnh thoảng còn khai quật các địa điểm trực tiếp liên hệ đến Đức Mẹ (x. Thánh Địa với Đức Ma-ri-a). Đôi khi có những vụ không liên hệ gì đến Chúa Ki-tô cũng như Đức Ma-ri-a nhưng lại đóng góp phần đáng kể giúp chúng ta hiểu biết thêm về Mẹ và lòng tôn sùng Mẹ. Sau đây là một số ví dụ.

- Những vụ khai quật ở Na-da-rét tại vương cung thánh đường Truyền Tin đã tìm được chừng ba mươi bức bích họa và bia đá bằng tiếng Hy Lạp, Do Thái, A-ram, Xi-ri và Ác-mê-ni-a. Những bia này minh chứng các tín hữu Do Thái ở Pa-lét-tin đã tin vào Thần Tính Chúa Ki-tô trước thờiá Công Đồng Ni-xê-a và tỏ lòng tôn sùng Đức Ma-ri-a và các thánh tử đạo ngay từ thế kỷ III.

- Một nghĩa địa của các tín hữu Do Thái tại Giê-ru-sa-lem được khai quật đã cung cấp danh tánh của nhiều vị trong Phúc Âm bằng tiếng Do Thái (trong số đó có Ma-ri-a, và Si-mon con Gio-na), và tiếng Hy-Lạp (như Giai-rô và Da-ca-ri-a) cũng như một số biểu tượng Ki-tô giáo. Điều này nói lên lịch sử tính của Phúc Âm khi đề cập đến danh tính “Ma-ri-a” cũng như những biến cố Người đã tham dự.

- Các hang toại đạo Rô-ma cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên hệ đến Đức Thánh Trinh Nữ. Các bức bích họa và các bia thạch tự dưới lòng vương cung thánh đường thánh Phê-rô có từ thế kỷ II phác họa Đức Ma-ri-a là Đấng Bảo Trợ các tín hữu đã ly trần và là Đấng Trung Gian của họ trước tòa Chúa Ki-tô. Trong hang toại đạo thánh Pơ-rít-xi-la (Priscilla) cũng có những bích họa cùng các chủ đề trên.

- Bia thạch tự A-bê-xi-ô do W.M. Ram-sây (W.M. Ramsay) tìm được năm 1883 là mộ bia của A-bê-xi-ô Mác-xê-lô (Abercius Marcellus, +200), giám mục địa phận Hi-ê-rô-pô-li (Hieropolis) ở miền Phơ-ri-gia Sa-lu-ta-ri (Phrygia Salutaris). Bia này ghi lại những chuyến hành trình của ngài đến Rô-ma và Ni-si-bi (Nisibis), còn có các biểu tượng Ki-tô giáo thời sơ khai minh chứng phép Thánh Thể. Mộ bia ghi rằng: “Tôi đã theo Phao-lô và đã được đức tin hướng dẫn mọi nơi, cho tôi đồ bổ dưỡng của cá từ nguồn suối mạnh mẽ và tinh tuyền. Một Trinh Nữ Tinh Tuyền đã cầm của ăn ấy trên tay và ban cho các bạn hữu của Bà ăn mãi mãi, với rượu ngọt và nâng chén chấm với bánh mì.’’ Các nhà Thánh Mẫu học coi đây là bằng chứng cổ thời liên hệ về Đức Ma-ri-a, nói về đức đồng trinh, sự thánh thiện cũng như trong quan hệ của Mẹ với phép Thánh Thể.

- Mộ bia của một người Do Thái đào được tại Ai Cập có từ thế kỷ I được coi như chứng cứ củng cố truyền thống niềm tin về đức đồng trinh trọn đời của Đức Ma-ri-a. Mộ bia sử dụng danh từ “con trưởng’’ giống như thánh Lu-ca đã dùng khi viết về Đức Ma-ri-a và Chúa Hài Nhi mà không hềá ẩn ý chống lại đức đồng trinh trọn đời của Mẹ. Mộ bia kể một người phụ nữ chết khi sinh người con đầu lòng, nên chẳng sinh được người con nào khác nữa. Điều này trả lời cho các chất vấn dựa vào Lc 2:7 để chống đối đức đồng trinh của Đức Ma-ri-a.

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)