dongcong.net
 
 


KINH CHÀO KÍNH NỮ VƯƠNG
(SALVE REGINA)

Bài ca nguyện này là một chứng từ xinh đẹp về lòng sùng kính Đức Mẹ nở rộ trong thế kỷ XI, lúc đầu có tên là Chào Kính Nữ Vương Nhân Lành Chí Thánh, và sau đó tại đan viện Cơ-lu-ni (Cluny) đã đổi thành Chào Kính Nữ Vương Chí Thánh, Mẹ Nhân Lành. Từ thế kỷ XIII đến nay, bài ca này đã trở thành bài thánh ca được hát cuối ngày trong nhiều cộng đoàn.

Sau khi chào kính Nữ Vương Hiền Mẫu, Đấng đầy nhân lành và tình yêu dịu dàng, chúng ta than khóc nỗi đau thương phận mình. Vì Mẹ là Đấng Trạng Sư, chúng ta kêu xin khi ngày giờ đã mãn, Mẹ hãy cho chúng ta được nhìn thấy Chúa Giê-su sinh bởi lòng Mẹ. Lời kinh chúc tụng và nài van này là một trân châu giá trị không cần bình giải thêm. Nguyên văn như sau:

Chào kính Nữ Vương, Mẹ rất tốt lành nhân từ. Kính chào Đấng Hy Vọng nguồn sống êm dịu nhân hiền. Giờ đây kêu đến Mẹ đoàn con cái E-và lưu đầy. Chúng con khóc lóc thở than, và kêu khấn lên Mẹ ở nơi thung lũng nước mắt này. Trạng sư chí ái! Trạng Sư chí thánh chúng con, hãy thương đoái nhìn đoàn con qua cặp mắt yêu đương, hãy thương đoái nhìn. Mẹ yêu dấu, thoát ngày lưu đầy Mẹ cho chúng con ơn này, được thấy Chúa Giê-su phúc lộc, quả phúc lòng Mẹ. Ôi Mẹ hiền! Ôi Mẹ lành! Ôi dịu dàng Trinh Nữ! Hiền Mẫu Ma-ri-a.

J. Lô-ren-sô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)