dongcong.net
 
 


KINH TRÔNG CẬY

Xem:
- Nhiệm Vụ Chuyển Cầu của Đức Ma-ri-a

Kinh Trông Cậy được coi là kinh nguyện Đức Mẹ lâu đời nhất. Năm 1917, người ta đã tìm được một mảnh giấy chỉ thảo (papyrus) Ai Cập mà nhiều người tin rằng đó là bản gốc Kinh Trông Cậy. Các chuyên gia thẩm định và cho rằng miếng giấy chỉ thảo ấy có từ thế kỷ III, và như thế cho thấy rằng kinh Trông Cậy đã ra đời tại Ai Cập vào thời gian ấy, trước cả Công Đồng Ni-xê-a năm 325.

Bản kinh được phổ biến từ Ai Cập - nơi Đức Mẹ, Thánh Giu-se và Chúa Hài Nhi đã lánh nạn (Mt 2:13-15) - đến những miền khác thuộc thế giới Ki-tô giáo, nhất là Âu Châu, nơi có lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Bản kinh ngắn gọn nhưng phong phú nội dung thần học giống như một lời kêu van từ quá khứ lúc bị bách hại. Bản kinh vẫn luôn luôn hợp thời - trong những gian nan của mỗi người cũng như xáo trộn khắp thế giới.

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)