dongcong.net
 
 


KINH TRUYỀN TIN

Trong tông huấn Marialis Cultus bàn về việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a (số 41), Đức Phao-lô VI đã nhiệt liệt khuyến khích việc duy trì tập quán đọc kinh Truyền Tin mỗi ngày ba lần (sáng, trưa, chiều). Việc lành này gồm ba kinh Kính Mừng xen giữa những câu xướng đáp và một lời nguyện kết. Tên La Ngữ của kinh này - Angelus, phát xuất từ chữ đầu trong câu xướng thứ nhất. Toàn văn bản kinh như sau:

X. Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a,
T. Và rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Kính mừng Ma-ri-a...
X. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,
T. Tôi xin vâng như lời thánh Thiên Thần truyền.
Kính mừng Ma-ri-a...
X. Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người,
T. Và ở cùng chúng con.
Kính mừng Ma-ri-a...
X. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con,
T. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời Nguyện

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Ki-tô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. A-men.

1. Lịch Sử Ngàn Năm của Kinh Truyền Tin

Kinh Truyền Tin, theo Pa-nê-ta (R. Panetta), "trên thực tế đã thành hình trong giây phút vô cùng hệ trọng của lịch sử nhân loại khi sứ thần Gáp-ri-en hiện ra giữa ánh sáng thiên đàng đến với một thiếu nữ làng Na-da-rét và dâng lời chào kính: 'Kính chào Ma-ri-a'". Như thế, có thể nói theo một phương diện nào đó, kinh Truyền Tin là cũng câu chuyện của kinh Kính Mừng.

Kinh Truyền Tin có được hình thức như hiện nay sau một quá trình tiệm tiến. Lúc đầu, người ta chỉ đọc vào buổi sáng, đại công hội dòng Phan-xi-cô tại Át-si-si-ô năm 1269 buộc mọi tu sĩ phải cổ động các tín hữu dâng lên Đức Mẹ một kinh Kính Mừng sau giờ kinh Thần Vụ cuối ngày và tưởng nhớ mầu nhiệm Chúa Nhập Thể khi nghe hiệu chuông. Cũng thời gian ấy, tu sĩ Bôn-vơ-sanh Ri-va (Bonvesin Riva, 1260-1315) cũng cổ động việc lên hiệu “chuông Kính Mừng” tại Mi-lan và các vùng phụ cận.

Dần dần, tập tục này được phổ biến rộng rãi trong Giáo Hội. Ngày 13 tháng 10 năm 1318, Đức Gio-an XXII chuẩn nhận thói lành đọc kinh Kính Mừng vào giờ tắt đèn (curfew) và đến ngày 7 tháng 5 năm1327, ngài ký sắc chỉ gởi cho vị tổng đại diện của ngài tại Rô-ma để áp dụng việc lên hiệu chuông đọc ba kinh Kính Mừng tại Kinh Thành Muôn Thuở. Chắc đây là giờ kinh chiều mà tu sĩ người Ý Đan A-li-ghi-ơ-ri (Dante Alighieri, 1265-1321) nói đến trong bài can-tô VIII trong tác phẩm Purgatorio.

Đến thế kỷ XV lại thêm tập quán báo chuông đọc các kinh Kính Mừng cũng vào giờ chiều tối và tưởng niệm các nỗi đau khổ của Đức Mẹ.

Sau cùng là việc đọc kinh Truyền Tin vào giữa trưa. Năm 1456, Đức Ca-li-tô (Callistus) truyền kéo chuông hằng ngày vào giữa trưa để đọc ba kinh Kính Mừng cầu nguyện cho Thập Tự Quân thắng trận. Vua thánh Lu-i XI nước Pháp cũng truyền kéo chuông đọc kinh Truyền Tin giữa trưa cầu nguyện cho hòa bình. Khi nghe tiếng chuông, vua thánh đã xuống ngựa và quì gối đọc kinh.

Đến thế kỷ XVI do có nhiều lệ đọc kinh Kinh Truyền Tin khác biệt cần được thống nhất, nên năm 1724, Đức Bê-nê-đíc-tô XIV đã chuẩn nhận dứt khoát một tiêu chuẩn và truyền đọc kinh Nữ Vương Thiên Đàng trong mùa Phục Sinh thay vì kinh Truyền Tin.

2. Giá Trị và Nét Mới Mẻ của Kinh Truyền Tin

Trong tông huấn Marialis Cultus, Đức Phao-lô VI nói rằng: “Mặc dù qua nhiều thế kỷ, kinh Truyền Tin vẫn giữ một giá trị nguyên vẹn và nét tươi mới ban đầu.” Do đó, “không cần phải cải sửa gì” vì các yếu tố chính yếu của bản kinh vẫn luôn luôn có giá trị:

* Cấu trúc đơn giản: Lời truyền tin của Sứ Thần; lời đáp của Đức Ma-ri-a; Ngôi Lời xuống nhập thể.

* Tính cách Thánh Kinh: Được cấu thành do những lời từ Phúc Âm.

* Nguồn gốc lịch sử: Liên hệ đến việc cầu nguyện cho hòa bình và an lành.

* Thời gian như phụng vụ: Thánh hóa các thời điểm khác nhau trong ngày.

* Tưởng nhớ mầu nhiệm Vượt Qua: Nhắc lại mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, chúng ta nguyện rằng chớ gì chúng ta được cuộc Khổ Nạn và Thập Giá của Chúa Giê-su hướng dẫn mà đến được vinh quang Phục Sinh của Ngài.

3. Một Phút Cầu Nguyện Ngắn Ngủi

Mặc dù “một số tập quán truyền thống có liên hệ đến việc đọc kinh Truyền Tin nay không còn nữa, hoặc phải qua khó khăn mới lưu truyền được đến ngày nay,” nhưng không gì làm trở ngại đến độ chúng ta không tìm được một chút thời giờ để đọc lời kinh Đức Mẹ này. Thực sự, chúng ta không còn nghe hiệu chuông nhà thờ vang lên như trước kia nữa vì nếp sống hiện đại hôm nay. Nhưng chúng ta có thể nghe tiếng lòng mời gọi chúng ta thầm thĩ lời kinh Truyền Tin - theo tập quán ngay trong nhịp độ căng thẳng của công việc - chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi suy niệm về mầu nhiệm Nhập Thể, một lời kêu cầu trung thành dâng lên Đức Ma-ri-a và hiến dâng ngày sống của chúng ta cho Thiên Chúa.

Ai cũng hiểu “là điều hữu ích khi nhắc lại tầm quan trọng của những phút suy niệm này, không làm chậm công việc, nhưng lại giúp ta ý thức và chú tâm hơn... Chúng ta sẽ làm việc mau hơn, hạnh phúc hơn” (hồng y Các-lô Mác-ti-ni, tổng giám mục giáo phận Mi-lan, Ý, thư mục vụ Chiều Kích Suy Niệm Trong Cuộc Sống 1980-1981).

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với họa phẩm Truyền Tin của danh họa Pháp Gio-an Phan-xi-cô Mi-ê (Jean Francois Millet, 1814-1875), tác phẩm diễn tả đầy nghệ thuật lời kinh thơ hằng ngày chào kính Đức Ma-ri-a. Vơ-lô-be (M. Vloberg) nhận xét: "Hai vợ chồng người nông phu nghỉ tay khi vừa nghe tiếng chuông nhà thờ vọng về. Ba hồi chuông ngân vang lúc chiều tà như nối lại quãng cách vô tận giữa đất với trời, như phước lành đổ xuống cho ngày lao nhọc đã qua, như một lời nhắc nhở về điều duy nhất cần thiết."

Đa số chúng ta biết rằng mỗi Chúa Nhật, từ cửa sổ điện Va-ti-can, Đức Gio-an Phao-lô II vẫn giữ thói quen tốt lành của “các vị tiền nhiệm đáng kính” của ngài, tiếp tục với “niềm hoan lạc lớn lao” thói quen đọc kinh và một lời nguyện trước lúc các tín hữu ra về. Như lời ngài nói tại đền thánh Da-na Gô-ra (Jasna Gora) ngày 5 tháng 6 năm 1979, trước khi đọc kinh Truyền Tin, ngài thường bắt đầu “bằng một bài suy niệm ngắn tưởng các biến cố đặc biệt dâng lên Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện và kết thúc bằng phép lành.”

4. Lời Nguyện Kết

Đức Phao-lô VI trong một chú thích cho số 41 tông thư Marialis Cultus đã ban phép dùng thêm một lời nguyện kết trong kinh Truyền Tin để đọc luân chuyển. Lời nguyện thông thường được lấy từ lời kinh Mở Đầu của Chúa Nhật IV mùa Vọng. Lời nguyện kết luân chuyển là lời kinh Mở Đầu của lễ Truyền Tin (ngày 25 tháng 3). Lời nguyện sau này nhắc đến danh hiệu của Đấng đã được thưa chuyện với Thiên Chúa và đã thuận ý cách chủ động và đầy trách nhiệm với công trình muôn thuở, tức là mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể.

Lạy Chúa,
Chúa đã muốn cho Con Chúa thực sự trở nên con người
Trong cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.
Chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Độ chúng con là Thiên Chúa và là Người thật.
Xin ban cho chúng con xứng đáng được nên giống như Ngài trong Thần Tính của Ngài. A-men.

A. Rum

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)