dongcong.net
 
 


LA SA-LÉT, PHÁP

Ngày 19 tháng 9 năm 1846, một “Thiếu Nữ Diễm Lệ” đã hiện đến với hai trẻ đang chăn chiên gần La Sa-lét (La Salette) trong miền núi An-pơ, trên cao độ khoảng hai ngàn mét thuộc nước Pháp. Hai trẻ là Mắc-xi-manh Gi-rô (Maximin Giraud), mười một tuổi và Mê-la-ni Can-vát (Melanie Calvat), mười bốn tuổi quê ở miền Co-sơ (Corps, Esère). Lúc đầu, Thiếu Nữ ngồi khóc, sau đó, Người đứng dậy vừa khóc vừa nói chuyện với hai trẻ bằng tiếng Pháp theo giọng thổ âm miền ấy. Rồi Thiếu Nữ đi men theo con đường dốc và biến đi giữa luồng ánh sáng. Luồng sáng bao bọc Thiếu Nữ dường như phát ra từ tượng Chuộc Tội trên ngực Thiếu Nữ có một chiếc búa, những chiếc đinh, dây xích và hoa hồng bao quanh.

Ngày 19 tháng 9 năm 1851, sau khi điều tra các trẻ thụ khải và nội dung sứ điệp rất cặn kẽ, đức cha Bơ-ruy-át (Bruillard) địa phận Gơ-rơ-nốp (Grenoble), trong một thư huấn dụ quan trọng đã xác nhận cuộc hiện ra ấy “mang những dấu chỉ của sự thật và các tín hữu có đủ lý do để an tâm tin tưởng đó là việc chắc chắn không thể hồ nghi.”

Ngay từ lúc đầu, các tín hữu hành hương đã vây kín các nẻo đường dẫn về nơi Thiếu Nữ hiện ra mà họ tự động xưng tụng là “Đấng Hòa Giải cho các tội nhân.” Và rồi, giữa những điểm cao heo hút ấy đã mọc lên một ngôi thánh đường và những khu nhà trọ cho khách hành hương.

Ngày nay thật khó mà tưởng tượng được ảnh hưởng của sự kiện Đức Mẹ hiện ra đối với dư luận báo chí thời ấy. Một làn sóng canh tân lòng đạo đã biến đổi cả miền đó. Những chuyến hành hương trong nước và nước ngoài đã được tổ chức, lũ lượt tuốn về ngày càng đông. Năm 1872, những đoàn hành hương mang tính cách toàn quốc bắt đầu hình thành.

Một phong trào cầu nguyện hoán cải và quyết tâm lớn rộng phát nguồn từ La Sa-lét. Phong trào được sự ủng hộ của các tu viện, đan viện, dòng tu và đoàn thể. Tín hữu khắp nơi đều nhìn thấy hoặc cảm nhận được ảnh hưởng của phong trào này. Các vị tuyên úy của đền thánh họp thành một dòng tu truyền giáo phát triển khắp thế giới lấy tên là dòng Thừa Sai Đức Mẹ La Sa-lét. Dòng Các Nữ Tu La Sa-lét cũng ra đời tương tự như vậy.

Nhiều vị thánh, các chủ chăn, văn sĩ và danh nhân đã đến kính viếng La Sa-lét như thánh Đông Bốt-cô, Gio-an Vi-a-nê, Phê-rô Ây-ma, Ma-đa-lê-na Sô-phi, Ba-rát, cha Pơ-rê-vốt (Prévost), đức cha Đuy-pan-lúp (Dupanloup) và các vị danh tiếng như Bơ-loi (Bloy), Huy-mân (Huysmans), Ma-ri-tanh (Maritain), Pơ-si-ka-ri (Psichari), Cơ-lô-đen (Claudel) và Mô-ri-át (Mauriac). Ngày nay, hơn bao giờ hết, chính tại La Sa-lét cũng như mọi “La Sa-lét nhỏ” khắp thế giới, Mẹ Chúa Giê-su đang ân cần chăm sóc cho tất cả dân tộc của Chúa, những người con vẫn đang lữ hành và lôi kéo đến với Con Mẹ tất cả những ai hiểu được tình yêu Thiên Chúa biểu hiện qua những giọt lệ của Mẹ.

Sứ điệp của Mẹ phán dạy chúng ta xuất phát từ viễn tượng Thập Giá. Mới đầu sứ điệp ấy xem ra khó hiểu đối với chúng ta bởi vì nó gắn liền với một hoàn cảnh quá khứ của một nước Pháp quê mùa hồi thế kỷ XIX. Nhưng đó cũng là một sứ điệp thách đố vì nó nhắc nhở chúng ta về những thực tại và yêu sách của đức tin từ Tin Mừng mà chúng ta đã quên lãng, về sự kiện Đấng Cứu Độ, Con Mẹ sẽ không thể cứu được chúng ta nếu chính chúng ta không chịu cộng tác. Sứ điệp cũng nói về vai trò trung gian của Mẹ sẽ ra vô ích “nếu như các con không trân trọng vai trò ấy.”

Sứ điệp muốn chúng ta có một tư thái tự do được bảo đảm qua việc tuân giữ luật Chúa Nhật. Sứ điệp thúc bách chúng ta hãy đặt tín thác vào Danh Thánh Chúa Giê-su, vào đôi tay đã giang ra “sẽ lật đổ những kẻ kiêu ngạo.” Sứ điệp kêu gọi chúng ta tìm hiểu những dấu chỉ thời đại và thấy được trong đó lời mời gọi thúc bách hoán cải đời sống (Lu-ca 12 và 13). Sứ điệp nhắc đi nhắc lại sự cần thiết của việc cầu nguyện hằng ngày, việc giữ lễ Chúa Nhật và mùa Chay hằng năm. Và truyền chúng ta rao truyền sứ điệp ấy cho tất cả các con cái Mẹ.

Sứ điệp nói về “con đường hẹp dẫn đến sự sống” (Mt 7:14) giống như con đường hẹp dốc dác mà Thiếu Nữ Diễm Lệ đã đi trước khi biến mất trong luồng ánh sáng. Những âm vang và tinh túy Phúc Âm của sứ điệp chứng tỏ cung cách quen thuộc của Thiếu Nữ Diễm Lệ. Mẹ luôn đến kêu nài: “Chúng tôi kêu nài anh em, nhân danh Chúa Ki-tô, hãy hòa giải với Thiên Chúa” (2Cr 5:20). Đức Trinh Nữ đẫm lệ là Sứ Giả của một Thiên Chúa dễ bị tổn thương, Đấng đã tỏ mình ra trong Chúa Giê-su Kitô và rất tôn trọng ý chí tự do của chúng ta.

Sứ điệp Đức Ma-ri-a đã đi vào tận cốt lõi những nhu cầu tinh thần cấp thiết trong thời đại chúng ta. Những nhu cầu này được thể hiện qua công tác mục vụ cho các tín hữu hành hương và trong tập san chuyên đề bằng Pháp Ngữ mang tên Sử Biên Niên Đức Mẹ La Sa-lét.

R. Cát-ten

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)