dongcong.net
 
 


MAGNIFICAT
(Lc 1:46-55)

Xem:
- Truyền Tin
- Người Nghèo Đức Gia-vê và Đức Ma-ri-a
- Thăm Viếng

1. Nguyên Bản và Nguồn Gốc của Bài Ca Magnificat

- Linh hồn tôi ngợi khen Chúa (1Sm 2:1),

- Và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc tôi (Is 61:10),

- Vì Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tá Chúa (1Sm 1:11; Tv 113:7; Xp 3:12), vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phước.

-Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại (Tv 71:19; 116:2 tt), và Danh Ngài chí thánh (Tv 111:9).

- Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những người kính sợ Chúa (Xh 20:6; Tv 85:9; 103:17).

- Chúa đã ra tay uy quyền (Tv 98:1; Is 4:10) đánh tan người kiêu ngạo với những ý nghĩ kiêu căng của chúng (G 5:12; Tv 33:10; 138:6).

- Chúa đã hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao và đã nâng người hèn mọn lên (G 5:11; Tv 75:8).

- Chúa đã cho người đói khó no đầy ơn phước (Ed 34:29), và để người giàu có trở về tay không (1Sm 2:5; Tv 34:10 tt; 107:9).

- Chúa đã săn sóc Ít-ra-en đầy tớ Chúa (Is 41:9), bởi nhớ lại lòng thương xót Chúa (Tv 98:3; Gr 31:3,20),

- Như Chúa đã phán hứa với tổ phụ ta, cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông đến muôn đời (Ga 13:25; 22:18; Tv 132:11).

Những bài ca tự phát như bài Magnificat (lấy tên từ chữ đầu tiên trong bản dịch La Ngữ, Magnificat có nghĩa là ngợi khen) là truyền thống trong Cựu Ước. Bài ca của Đức Ma-ri-a chứa đựng những chủ đề chính của lòng đạo đức Cựu Ước như những chú dẫn trên đã cho thấy:

1) Ơn cứu độ cho những người nghèo của Đức Gia-vê (những người hèn mọn);

2) Ơn cứu độ do Người Con của Đức Ma-ri-a thực hiện sẽ là một cuộc Xuất Hành và Hồi Hương vĩ đại ra khỏi cảnh lưu đày;

3) Người Đầy Tớ Đau Khổ mà I-sa-i-a đã tiên báo (Người Nghèo siêu việt của Đức Gia-vê) sẽ được Thiên Chúa phù trì, vì Người nhớ lại những lời hứa với Áp-ra-ham, tổ phụ dân tộc Ít-ra-en và cũng là tổ phụ của Người Nghèo Đức Gia-vê.
Như thế, toàn thể bài ca Magnificat tràn đầy niềm tin và hy vọng của dân tộc Ít-ra-en đã trở thành một bài ca được yêu chuộng của Giáo Hội để ca tụng lòng quảng đại vô bờ của tình thương cứu độ Thiên Chúa dành cho những kẻ nghèo khó hèn mọn.

2. Cảm Xúc từ Bài Ca Magnificat

Đối với chúng tôi, tầm quan trọng của bài ca Magnificat - trước hết theo Phúc Âm Lu-ca - là ở biến cố Đức Ma-ri-a mừng kính sự kiện thụ thai Chúa Giê-su. Sự kiện này còn vượt xa “những điều trọng đại” mang tính quyết định và lẫy lừng nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện để cứu vớt dân tộc của Người. Đó cũng là lý do khiến các thế hệ ki-tô biến bài ca Magnificat thành cách diễn đạt yêu chuộng nhất về xúc cảm riêng của họ đối với ơn cứu độ trong Chúa Giê-su Ki-tô. Cảm xúc nơi tâm hồn Đức Ma-ri-a khi hát lên bài ca tạ ơn thực sự cũng chính là xúc cảm phát xuất từ đức tin trong tâm hồn người tín hữu. Trong trường hợp Đức Ma-ri-a, kinh nghiệm thực sự về sự hiện diện phước lộc của Chúa đã làm rạng rỡ tương lai và quá khứ của Mẹ.

a) Cảm xúc cá nhân: Trong Thánh Kinh, những lời tạ ơn luôn phát xuất từ một kinh nghiệm bản thân thực tế đối với ơn cứu độ. Các thủ lãnh trong dân, các anh hùng, các tiên tri, và các nhà sáng tác thánh vịnh thuật lại mỗi người một cách về lòng ngưỡng mộ của họ đối với sự hiện diện tích cực của Thiên Chúa trong trung tâm lịch sử và cuộc sống nhân loại (thí dụ bài ca Môi-sen và con dân Ít-ra-en mừng hát khi được giải thoát khỏi tay người Ai Cập (Xh 15), hay bài ca của bà An-na (1Sm 2:1-10) hát mừng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã khứng nhận lời xin của bà (x. Tl 5; Gđt 16).

Toàn bộ nửa đầu bài ca Magnificat (1:46-50) dường như nói lên kinh nghiệm vô song của Đức Ma-ri-a kể từ giây phút được Sứ Thần loan báo biến cố Nhập Thể của Chúa Giê-su. Đức Ma-ri-a “ngợi khen sự cao trọng của Thiên Chúa’’ vì Mẹ nhận thức rằng chính Thiên Chúa là Đấng chủ động “tại đây và lúc này’’ trong thâm căn cuộc sống Mẹ. Mẹ dâng lời tạ ơn vì được Thiên Chúa là Đấng “đã thương nhìn đến phận hèn tớ nữ Ngài,’’ và “đã thực hiện những điều trọng đại nơi Mẹ.’’ Thiên Chúa mà Mẹ ca ngợi cũng chính là Đấng đã hằng can thiệp phù trợ cho dân Ngài.

Nhưng Đức Ma-ri-a có thể xưng tụng Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của Mẹ với một ý nghĩa vượt trên tất cả những gì người ta có thể nhận ra hoặc hy vọng từ những hình ảnh tiên trưng được chuẩn bị trong Cựu Ước. Trong bài ca Magnificat, Đức Ma-ri-a hoan hỉ vì ơn cứu độ đã được mặc khải trọn vẹn và được toàn thành trong chính con người Chúa Giê-su.

b) Một kinh nghiệm hướng về tương lai. Nhìn về tương lai (“muôn đời sau sẽ khen rằng Tôi diễm phúc’’), Đức Ma-ri-a nhận ra tính cách mới mẻ tuyệt đối và đặc tính chuẩn mực của mầu nhiệm Nhập Thể. Đó là viễn ảnh một dân tộc mới được hình thành, một dân tộc được giải thoát không còn qui hướng vào lề luật nữa, nhưng vào Thánh Thần. Từ đây, vượt trên mọi dấu chỉ hoặc kỳ công, chính Ngôi Lời Nhập Thể sẽ mặc khải sự thánh thiện của Thánh Danh và lòng nhân từ của Thiên Chúa “từ đời nọ sang đời kia.’’

Điều này thể hiện tính cách hiện thực và phong phú của mầu nhiệm Nhập Thể. Ơn cứu độ Thiên Chúa ban qua Chúa Giê-su Ki-tô không phải tự động đi vào tiến trình lịch sử hay phát triển của nhân loại. Nó phải được tiếp nhận lại “từ đời nọ sang đời kia,’’ trong chính thời đại lịch sử của chúng ta kể từ ngày Chúa phục sinh cho đến ngày Ngài lại đến trong vinh quang (parousia), tức là giai đoạn rao giảng của Giáo Hội.

c) Từ hôm qua đến hôm nay. Trong phần thứ hai, bài ca Magnificat (1:51-55) toát lên tâm thái an bình và đức tin sâu xa nơi Đức Ma-ri-a. Không nghĩ đến cá nhân mình, Đức Ma-ri-a đã mở rộng khung trời tạ ơn, ôm trọn toàn thể dân Chúa và lịch sử của họ. Ý thức được ân sủng Chúa ban đã làm Mẹ nhạy cảm đặc biệt đối với mầu nhiệm Nhập Thể được biểu thị trong lịch sử Ít-ra-en, mầu nhiệm tình yêu tín trung phi thường của Thiên Chúa Giao Ước.

Hơn nữa, là “Nữ Tì khiêm hạ,’’ Đức Ma-ri-a còn dễ dàng nhìn ra được những đường lối quen thuộc của Thiên Chúa và nhận thấy lòng yêu thương đặc biệt của Người dành cho những kẻ nghèo khó và hèn mọn như Thánh Vịnh đã ngợi khen. Tràn đầy ân sủng Chúa và dồi dào kinh nghiệm về dân tộc, Đức Ma-ri-a không những chỉ nêu thêm một điển chứng ca ngợi Thiên Chúa Giao Ước. Bài ca của Mẹ là một bài suy niệm hoàn toàn mới mẻ độc đáo về lịch sử dân tộc Ít-ra-en và về toàn thể nhân loại được mời gọi đến với ơn cứu độ, một lịch sử được ngời sáng nhờ vào biến cố phi thường đang diễn ra. Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu đang đến để cứu độ dân tộc của Người bằng cách hóa thân thành một con người ở giữa chúng ta, đó là Chúa Giê-su.

J.P. Pơ-rê-vô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)