dongcong.net
 
 


MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG CÁC THÁNH

Xem:
- Giáo Hội với Đức Ma-ri-a
- Nhiệm Vụ Chuyển Cầu của Đức Ma-ri-a

Vào thời các giáo phụ, cụm từ “Hiệp Thông Các Thánh’’ thường được dùng để chỉ về sự thông hiệp giữa các tín hữu trong những “sự thánh thiện’’ (sancta trong La Ngữ ở trung tính) tức là các nhiệm tích. Trong các “sự thánh thiện’’ này, nhiệm tích Tạ Ơn giữ vị trí trung tâm và liên kết những người tham dự đã đón nhận Chúa Ki-tô trong chân lý: “Vì chưng chỉ một bánh, nên ta tuy là nhiều, ta cũng chỉ là một thân mình, vì hết thảy ta cùng... chia phần một bánh... ’’ (1Cr 10:17). Đến thời Trung Cổ và các thế kỷ sau đó, tầm quan trọng của nhiệm tích Tạ Ơn rõ ràng đã nói lên ý nghĩa chuyên biệt của cụm từ ấy, cụ thể chỉ về cộng đồng tất cả những người đã được chịu phép Thánh Tẩy trong Chúa Ki-tô (sancti trong La Ngữ ở hùng tính): “Tùy cấp bậc và cách thức khác nhau, hết thảy mọi người chúng ta đều hiệp thông trong cùng một đức mến Chúa yêu người...Tất cả những ai thuộc về Chúa Ki-tô và nhận lãnh Thánh Thần của Người đều họp thành một Giáo Hội duy nhất và liên kết với nhau trong Người” (LG 49).

Đức Ma-ri-a giữ địa vị nào trong mầu nhiệm Hiệp Thông Các Thánh? Câu trả lời hẳn không đơn giản vì ta phải xét đến nhiều điểm trước khi có được một bức tranh tổng thể.

a) Đức Ma-ri-a là một thành phần trong mầu nhiệm “Hiệp Thông Các Thánh.’’ Là con cái A-đam được cứu chuộc, với tình yêu và tinh thần bỏ mình, Đức Ma-ri-a hân hoan vĩnh viễn được thuộc về cộng đồng đông đảo những người được tuyển chọn mà sách Khải Huyền đã nói đến (chương 7), cùng chung hưởng vinh phúc với họ vì Mẹ đã cùng chia sẻ gian truân với họ. Đức Ma-ri-a là tín hữu đầu tiên, và như lời Đức Phao-lô VI đã nói, Mẹ là “môn đệ hoàn hảo của Chúa Ki-tô.” Sự hiện diện của Mẹ trong ngày Linh Giáng cùng với Giáo Hội non trẻ là một sự kiện mang nhiều ý nghĩa.

b) Trên thiên đàng, Đức Ma-ri-a được vinh quang trổi vượt hơn tất cả các thánh: “Tất cả các thánh đều tôn vinh Mẹ Thiên Chúa của các ngài.” Nhưng như đã nói, “Đức Ma-ri-a được tôn vinh vì đức khiêm nhu của Mẹ.” Sự vĩ đại của Mẹ là sự vĩ đại được tiên báo trong kinh Magnificat: “Chúa đã nâng người hèn mọn lên cao” (Lc 1:52). Chỉ mình Đức Ma-ri-a, trong số những người đã trải qua “thời gian thử thách lớn lao” (Kh 7:14), được vinh quang hóa thân xác và được phục sinh. Là nguyên mẫu của Giáo Hội, Đức Ma-ri-a tiên báo về chiến thắng cánh chung của Nhiệm Thể Chúa Ki-tô bằng chính con người của Me.

c) Quyền năng sung mãn của Đức Ma-ri-a được thể hiện qua chức năng chuyển cầu và trung gian của Mẹ. Sức mạnh của Thân Thể Chúa Ki-tô, Thân Thể được Mẹ dâng tặng Đầu, là hoa trái mẫu tính của Mẹ theo một phương diện nào đó. Tuy nhiên, Đức Ma-ri-a không phải là cội nguồn. Mẹ nài xin, chuyển cầu và nhận được từ Cội Nguồn Chí Thánh tất cả những gì Mẹ sẽ thông trao lại cho con cái của Mẹ.

Thực sự, người ta vẫn có thể nói về một sự liên-tục-bị-tước- đoạt hay “đức nghèo trên thiên đàng” của Đức Ma-ri-a, Đấng không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng thông trao những kho tàng linh thánh mà Chúa Cha trong tình yêu của Người đã đổ tràn trên Mẹ.

H. Hô-tanh

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)