dongcong.net
 
 


NGƯỜI TÔI TỚ THIÊN CHÚA

Xem:
- Truyền Tin
- Đức Tín Trung
- Đức Tin Mẹ Ma-ri-a
- Tước Hiệu của Đức Ma-ri-a, 6

Danh từ Hy Lạp được dùng trong Phúc Âm Lu-ca 1:38 là “doule.” Thông thường từ “doule” có nghĩa là nô lệ, mặc dù trong Thánh Kinh thường được dịch là “đầy tớ,” chẳng hạn 1 Sa-mu-en 25:41: “Tớ nữ Ngài nguyện làm tì nữ để rửa chân cho các tôi tớ của Ngài.”

Đức Ma-ri-a không phải là đầy tớ hay nô lệ do gốc gác xã hội hay hoàn cảnh bắt buộc. Vậy khi thánh Lu-ca ghi nhận lời Mẹ tự xưng: “Tôi là tôi tớ Chúa” phải chăng thánh nhân muốn nói rằng Đức Ma-ri-a đã tự nhận một tước hiệu đầy vinh dự và vinh quang trong Ít-ra-en? (Đức Gia-vê đã ban tước hiệu “đầy tớ,” “đầy tớ Ta” cho những ai được Ngài mời cộng tác vào chương trình của Ngài, các vua chúa cũng là các “đầy tớ” của Đức Gia-vê). Phải chăng thánh Lu-ca muốn nói rằng Đức Ma-ri-a xứng đáng với tước vị này?

Hoặc là thánh nhân chỉ muốn nói rằng Đức Ma-ri-a tự nguyện hiến mình để phụng sự Thiên Chúa, rằng Mẹ tôn nhận Chúa làm chủ tể duy nhất, Đấng toàn quyền trên Mẹ? Như thế là thánh Lu-ca đã đề cao đức tin của Mẹ Ma-ri-a: “Xin hãy nên trọn nơi tôi điều Ngài truyền.”

Dù thế nào đi nữa, câu trả lời của Đức Ma-ri-a cũng nói lên một thái độ căn bản. Truyền thống đạo đức vẫn thấy ở đó trước hết một đức khiêm nhượng thẳm sâu. Nhưng còn hơn thế nữa. Sau khi được Sứ Thần giải thích và nhận ra sứ điệp Thiên Chúa, với tất cả ý thức, Đức Ma-ri-a đã tiếp nhận “năng lực” quyền năng Thánh Thần Thiên Chúa ban xuống cho Mẹ.

Đức Ma-ri-a đón nhận “ơn gọi” của mình một cách ý thức, Mẹ hiểu rằng hành vi ấy sẽ gắn liền với trọn cả tương lai của Mẹ (xem Đức Tín Trung). Mẹ chấp nhận “phục vụ’’ những mục đích của Thiên Chúa hết mình và để Ngài tùy ý sử dụng “nữ tính” của Mẹ, tạo điều kiện cho “Đấng Sẽ Đến” có thể đến. Vì Con của Mẹ sinh bởi Thiên Chúa nên Ngài sẽ không hoàn toàn thuộc về Mẹ như bản thân của Mẹ.

Đức Ma-ri-a chấp nhận thân phận thụ tạo của mình và ơn gọi từ trên ban xuống cho Mẹ không theo thái độ “tôi đòi” bình thường hay lụy phục thụ động. Ngược lại, đó là một hành vi thờ phượng đúng nghĩa đầy đức tin, tình yêu, vâng phục và hoàn hảo bản thân.

Từng bước từng bước, Đức Ma-ri-a phó mình cho Thiên Chúa hướng dẫn và nỗ lực hiến thân phụng sự Chúa Giê-su và sứ mạng của Ngài, một sứ mạng gây nhiều mâu thuẫn với người đương thời. Đức tin, bản năng nữ tính và sự mềm mỏng với Chúa Thánh Thần đã giúp Mẹ hiểu được Đấng Mê-si-a và những điều bất ngờ nơi Ngài. Điều ấy cũng chuẩn bị cho Mẹ điều chỉnh theo ý Chúa muốn, như Mẹ đã điều chỉnh sáng kiến riêng của Mẹ tại tiệc cưới Ca-na. Tóm lại, Mẹ càng hiến mình phụng sự và phụng sự trọn hảo công trình của Chúa Giê-su thì Mẹ càng học hỏi, càng hiểu biết hơn về Ngài.

Trong cuộc đời công khai của Chúa, Đức Ma-ri-a luôn giữ một thái độ kín đáo tế nhị, tự xóa nhòa và hủy mình. Thánh Gio-an ghi lại sự hiện diện của Mẹ trên núi Can-vê, nơi Mẹ chịu đau thương trong xác thịt những đau thương của Đấng có “Thịt là Thịt Mẹ,” và Mẹ đã trả giá cho lời Fiat của mình, nhưng Mẹ hằng sẵn lòng và chuẩn bị tham dự vào một cuộc sinh hạ nữa, tức là sinh hạ Giáo Hội.

Vì tham dự chu toàn chương trình Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a đã thực sự xứng đáng với tước hiệu “Đầy Tớ Thiên Chúa.” Mẹ đứng trong hàng ngũ những tôi tớ vĩ đại của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Và khi đã là tôi tớ, Mẹ sống trọn hảo vượt bậc trong tước vị này, Mẹ hiến mình chu toàn sứ mạng phi thường làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Như thế, Mẹ mở đường cho các “đầy tớ Thiên Chúa” trong Tân Ước, những người nam và nữ được làm nghĩa tử Thiên Chúa nhờ “Chúa Con” - Người Đầy Tớ tuyệt vời - để họ cũng phục vụ như “những người con Thiên Chúa Cha.”

“Như thế, Đức Ma-ri-a, con cháu A-đam, vì chấp nhận lời Thiên Chúa đã trở nên Mẹ Chúa Giê-su. Hết lòng đón lấy ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, vì không một tội nào ngăn trở Mẹ, Đức Ma-ri-a đã tận hiến làm tôi tớ Chúa, phục vụ cho thân thể và sự nghiệp của Con Mẹ. Và nhờ ân sủng của Thiên Chúa toàn năng, phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc dưới quyền và cùng với Con Ngài” (LG 56).

A. Đơ-lơ-san

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)