dongcong.net
 
 


NIÊN KÝ CUỘC ĐỜI ĐỨC MA-RI-A

Xem:
- Tân Ước

Niên ký cuộc đời Đức Ma-ri-a tùy thuộc vào niên ký cuộc đời Chúa Giê-su Con Mẹ, mà niên ký này lại không được ghi chép đầy đủ trong Tân Ước. Vì thế, dù cố gắng lắm, người ta cũng chỉ phác ra được một niên ký tượng trưng chứ không thể chính xác được.

Tuy nhiên, một niên ký, dù phỏng đoán, cũng giúp chúng ta hình dung được cuộc đời của một nhân vật nào đó. Vì thế, người ta đã phác ra niên ký sau đây giúp chúng ta có một ý niệm tương đối chính xác về cuộc đời Đức Mẹ.

Trước Công Nguyên

Năm 23-20: Đức Ma-ri-a, con của bà An-na và ông Gio-a-kim chào đời.

20-17: Đức Ma-ri-a dâng mình trong Đền Thánh.

11- 8: Đính hôn với Thánh Giu-se (Mt 1:15; Lc 1:27).

7: + Sứ Thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1:26-38).
+ Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét (Lc 1:39-56)
+ Đức Ma-ri-a có thai (Mt 1:18-25).

7-6: + Chúa Giê-su giáng sinh tại Bê-lem (Lc 2:1-19).
+ Tám ngày sau, Chúa chịu cắt bì (Lc 2:21).
+ Lời tiên tri của ông Si-mê-on về Chúa Giê-su và Đức Ma-ri-a (Lc 2:25-35).
+ Bà tiên tri An-na nói về Chúa Giê-su (Lc 2:36-38).
+ Trở về Na-da-rét (Lc 2:39).

6-4: + Ba Đạo Sĩ Phương Đông đến thờ lạy Chúa (Mt 2:1-11).
+ Thánh Gia sang Ai Cập tránh Hê-rô-đê (Mt 2:13-14).

4-?: + Trở về Na-da-rét sau cái chết của Hê-rô-đê (Mt 2:19-23).

Sau Công Nguyên

Năm 6: Tìm được Chúa trong đền thờ Giê-ru-sa-lem (Lc 2:41-50).

6-?: Đức Ma-ri-a, Thánh Giu-se cùng Chúa Giê-su về sống tại Na-da-rét (Lc 2:51).

27/28-30:+Đức Ma-ri-a dự tiệc cưới Ca-na (Ga 2:1-11).
+Đức Ma-ri-a cùng Chúa Giê-su trong cuộc sống công khai (Mt 12:46-50; Mc

3:31-35; Lc 8:19-21; Ga 2:12-13).
+ Chúa Giê-su gián tiếp ca ngợi đức tin của Mẹ Ngài (Lc 11:27-28).

30: +Đức Ma-ri-a dưới chân Thập Giá (Ga 19:25-27).
+Đức Ma-ri-a cùng các Tông Đồ tại nhà Tiệc Ly sau khi Chúa lên trời (TĐCV 1:14).
+Đức Ma-ri-a lên trời đoàn tụ cùng Con.

A. Buy-ô-nô

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)