dongcong.net
 
 


THÁNG ĐỨC MẸ

Xem:
- Ngày Thứ Bảy Kính Đức Mẹ

Tháng Đức Mẹ là “tháng các tín hữu đặc biệt kính dâng Đức Trinh Nữ,” và là dịp để tín hữu Công Giáo khắp thế giới tỏ lòng tôn kính cảm kích tin yêu đối với Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các ki-tô hữu, tại thánh đường cũng như tại tư gia, tận đáy lòng dâng lên Mẹ Ma-ri-a một niềm sốt sắng đặc biệt hòa trong kinh nguyện và lòng sùng kính mến yêu. Cũng trong tháng này, từ ngai tòa của Mẹ, ân sủng lòng nhân lành Thiên Chúa cũng sẽ tràn đổ xuống cho chúng ta dồi dào hơn” (Đức Phao-lô VI: tông thư Tháng Năm, 1).

Tục lệ tốt lành của Giáo Hội dâng tháng năm tôn kính Đức Trinh Nữ đã có từ cuối thế kỷ XIII. Bằng cách này, hồi đó Giáo Hội đã “rửa tội” các lễ hội trần tục thường diễn ra trong cùng thời gian ấy. Đến thế kỷ XVI, nhiều tác phẩm đạo đức xuất hiện cổ động thói lành này.

Thói quen này được các tu sĩ dòng Tên yêu mến đặc biệt. Khoảng năm 1700 đã bắt đầu phổ biến trong giới sinh viên tại học viện Rô-ma của dòng và ít lâu sau đó được công khai thực hành tại nhà thờ Gesù, Rô-ma. Rồi từ đó loan truyền khắp Giáo Hội.

Năm 1815, Đức Pi-ô thứ VII ban ân xá, và đến năm 1859, Đức Pi-ô IX ban ơn toàn xá cho những ai thực hành việc đạo đức này. Với chương trình cải tổ hoàn toàn việc ban ân xá năm 1966 và bớt đề cao các ân xá ngoại lệ, tháng Đức Mẹ không còn được ban ân xá riêng nữa, tuy nhiên chắc chắn được xếp vào nố ban Ân Xá Tổng Quát số một.

Các Đức Thánh Cha đặc biệt cổ động tập quán đạo đức này. Đức Pi-ô XII thường xuyên nhắc đến thói lành. Trong tông thư vĩ đại Phụng Vụ Thánh (Mediator Dei), ngài đã xếp tháng năm “vào một trong các việc đạo đức, mặc dù không thuộc về phụng vụ thánh theo nghĩa chặt, nhưng có một nội dung với uy tín đặc biệt có thể được coi như một phụ thêm vào việc tôn sùng của phụng vụ. Những việc đạo đức này vốn nhiều lần được chuẩn y và ca ngợi từ phía Tòa Thánh cũng như từ các giám mục” (số 182).

Năm 1965, Đức Phao-lô VI còn viết một tông thư ngắn, lấy tháng năm sùng kính Đức Ma-ri-a như một cơ hội xin ơn hòa bình. Ngài thúc giục các tín hữu hãy tận dụng thói lệ đầy niềm vui và an ủi này ngõ hầu Đức Trinh Nữ Ma-ri-a được tôn vinh và các tín hữu ki-tô sẽ được tràn đầy ơn sủng thiêng liêng” (số 2).

Tập quán này không kèm theo những kinh nguyện hay nghi thức chính thức. Nhiều nhà thờ thường tổ chức lần hạt Mân Côi chung hoặc đọc các kinh khác kính Đức Mẹ hằng ngày, kể cả nghi thức đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ. Trong phạm vi tư, ta có thể bắt chước hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa với các phần như hát mở đầu, kinh khai mạc, đọc Lời Chúa, suy niệm ngắn hay bài giảng, và kinh bế mạc. Điều duy nhất cần thiết là Đức Ma-ri-a phải được tôn vinh đặc biệt.

A. Buy-ô-nô

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)