dongcong.net
 
 


Phôi dựng trong ngày Truyền Tin

Theo lời các thánh Giáo phụ, Maria trở nên Mẹ chúng ta trong hai trường hợp. Trước hết là khi Mẹ phôi dựng Con Thiên Chúa trong lòng đồng trinh của Mẹ. Đó là chủ trương của thánh Anbêtô Cả, và cũng là chủ trương quyết liệt của thánh Bênađinô Siêna. Trong ngày Truyền Tin, lúc Mẹ tỏ tình ưng thuận, sự ưng thuận mà Ngôi Lời đã từng chờ mong để trở nên Con của Mẹ, thì lúc đó, thánh Bênađinô viết, “do chính sự ưng thuận đó, với một nhiệt tâm trác tuyệt, Mẹ đã xin cho chúng ta được giải thoát, và cung cấp ơn giải thoát ấy cho chúng ta. Cũng cùng trong lúc ưng thuận đó, Mẹ đã hoàn toàn hiến mình trong công cuộc Cứu Chuộc loài người. Thế nên, ngay từ lúc ấy, Mẹ đã cưu mang chúng ta trong lòng Mẹ như các con của Mẹ và trở nên Mẹ thật của chúng ta”.

Thuật truyện ngày thánh đản của Chúa Cứu Thế, thánh Luca viết: Đức Maria đã sinh hạ vào đời người con đầu lòng (Lc 2,8). Đọc câu đó, một tác giả nêu lên một nhận xét này: thánh ký quả quyết Maria sinh con đầu lòng, thế ta có được nghĩ Mẹ còn sinh nhiều con khác nữa không? Có thể được. Nhưng, tác giả thêm, ta phải tin rằng theo thể xác, Mẹ Maria chỉ có một người Con duy nhất là Chúa Giêsu. Mẹ còn sinh nhiều con và rất nhiều người con khác nữa: nhưng những người con này là những người con thiêng liêng, Mẹ sinh ra về phần linh hồn. Đó là hết thảy chúng ta. Một lần đọc đoạn Phúc Âm này, thánh nữ Gertruđê hoảng sợ bối rối, không hiểu tại sao Chúa Giêsu là Con duy nhất của Đức Mẹ, mà lại gọi là con đầu lòng. Chúa Giêsu liền giảng nghĩa cho thánh nữ qua một mặc khải như chúng ta vừa đọc: Chúa Giêsu, phôi dựng trong thể xác, là Con đầu lòng của Mẹ Maria, và nhân loại chúng ta là những người con được Mẹ sinh ra sau, nhưng là những đứa con tinh thần.

Sách Diễm Ca có một câu nói về Mẹ Maria mà ý nghĩa rất thích hợp với những dòng vừa giải thích trên. Câu ấy như sau: Lòng Mẹ như một đống lúa mì, có hoa huệ mọc quanh (Dc 7,2). Ta hãy nghe thánh Ambrosiô chú giảng: “Tấm lòng rất trinh trong của Mẹ Maria chỉ chứa đựng một hạt lúa mì, đó là Chúa Giêsu Kitô. Nhưng lại gọi là đống lúa mì, vì hạt lúa mì này đã chứa sẵn mầm mống để mọc lên những ai được tuyển phúc mà Mẹ Maria sẽ sinh ra; do đó, Chúa Giêsu là Con đầu lòng, là trưởng tử giữa anh em (Rm 8,29). Đức viện phụ thánh thiện Guliemô viết: “Trong trái cây duy nhất này, tức là trong Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Mẹ Maria đã sinh hạ một đông đảo các con khác vào phúc trường sinh. Mẹ đã sinh họ vào sự sống, vì Mẹ sinh ra sự sống”. Vậy kết luận: sinh Chúa Giêsu là Cứu Tinh, là sự Sống chúng ta, Mẹ Maria đã sinh tất cả chúng ta vào sự sống và vĩnh phúc.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)