dongcong.net
 
 


Sinh hạ bên Thánh Giá

Trường hợp thứ hai Mẹ Maria tặng chúng ta sự sống ân sủng là trên núi Canvê, khi tâm hồn tràn ngập đau khổ, Mẹ hiến dâng sự sống Con chí thánh Mẹ cho Cha hằng hữu để cứu chuộc chúng ta. Thánh Âutinh quả quyết rằng “từ đó, Mẹ đã thực sự trở nên Mẹ thiêng liêng của tất cả các chi thể Chúa Cứu Thế, vì Mẹ đã yêu đương cộng tác vào sự sinh ra các tín hữu vào Giáo hội”, đã tái sinh chúng ta nhờ ân sủng của Thủ Lĩnh Giêsu Kitô.

Đó cũng chính là ý nghĩa lời sách Diễm Ca đã áp dụng vào Mẹ Đồng Trinh sau đây: Người đã đặt Mẹ canh giữ các vườn nho; Mẹ đã không canh giữ vườn nho của riêng Mẹ (Dc 1,5). Mẹ Maria đã đành lòng hi hiến sự sống của Con Mẹ, để cứu độ linh hồn chúng ta. Ý nghĩa lời giảng thích của cha Guliemô là thế. Cha viết: “Để cứu độ nhiều linh hồn, Mẹ đã đành để linh hồn riêng của Mẹ phải chết”. Linh hồn riêng của Mẹ Maria là gì, nếu không phải là Chúa Giêsu? Chúa chính là sự sống và là tất cả tình yêu của Mẹ. Theo nghĩa đó, thánh Simêon đã tiên báo cho Mẹ biết ngày kia một lưỡi gươm đau khổ sẽ xuyên thấu qua linh hồn thánh đức của Mẹ (Lc 2,35). Mũi gươm oan nghiệt đó chính là mũi đòng đã đâm thâu qua cạnh sườn Chúa Giêsu, linh hồn riêng của Mẹ. Trong giờ phút đó, Maria đã sinh hạ chúng ta vào sự sống vĩnh cửu, ngay trong giữa những đau đớn ê chề, và cũng từ giờ phút đó, tất cả chúng ta đã được gọi là con của Mẹ, những người con mà Mẹ đã sinh ra từ thống khổ đau thương.

Lúc nào Mẹ chí ái chúng ta cũng hoàn toàn tuân hợp thánh ý Chúa. Thấy Cha hằng hữu yêu thương loài người đến sẵn sàng trao phó Con mình để cứu chuộc họ, và thấy Con yêu thương chúng ta đến sẵn sàng chịu chết vì chúng ta, Mẹ cũng muốn dâng mình hi sinh như vậy. Thánh Bonaventura khuyến cáo chúng ta không được phép hoài nghi điều này: “Mẹ Maria muốn hòa tan vào tình yêu tha thiết của Cha và của Con, nên đã đem tất cả tấm lòng hào hiệp hiến dâng Con chịu chết để loài người được sống”.

Thực ra, chỉ có một mình Chúa Giêsu chịu chết cho loài người, Chúa phán: Chỉ có một mình Ta đã bước lên máy ép (Is 63,3). Nhưng trước tấm lòng nhiệt thành của Mẹ Maria ao ước hoại thân để cứu chuộc loài người, Chúa đã ưng thuận cho Mẹ đồng công vào công cuộc phục hồi nhân loại. Mẹ đã tự tình hi sinh và hiến dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa; do tấm lòng tự nguyện này, Mẹ đã trở thành Mẹ linh hồn chúng ta. Khi sắp trút linh hồn trên thánh giá, thấy Mẹ và môn đệ Gioan đứng gần mình, Chúa Giêsu cũng đương nhiên tỏ rõ ý hướng đó. Chúa di chúc cho Mẹ: Đây là con Mẹ (Ga 19,26), đây loài người đã được sinh vào đời sống ân sủng, nhờ Mẹ hiến dâng sự sống Con đây để cứu chuộc họ. Chúa lại di ngôn với môn đệ: Đây là Mẹ con (Ga 19,27). Những lời này đã minh nhiên tôn nhiệm Mẹ Maria là Mẹ không phải chỉ một mình thánh Gioan, nhưng là Mẹ cả loài người. Thánh Bênađinô Siêna giảng nghĩa: “Ở đây, thánh Gioan đại diện cả nhân loại, và Mẹ Maria cũng trở nên Mẹ cả nhân loại trong tình Mẹ tha thiết yêu thương họ”. Nhà thần học Sylveira lưu ý chúng ta về từ ngữ thánh Gioan dùng để thuật lại sự kiện di mạng của Chúa ấy trong Phúc Âm của ngài. Ông viết: “Gioan là một danh từ riêng chỉ một nhân vật; môn đệ là một danh từ chung hợp được với mọi người: như vậy đã rõ Mẹ Maria được chỉ định làm Mẹ tất cả chúng ta”. Theo chỉ định đó, phàm giáo hữu nào đã là môn đệ Chúa Giêsu tất cũng là con Mẹ Maria: ý muốn của Chúa Cứu Chuộc đã rõ ràng như thế rồi.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)