dongcong.net
 
 


Mua chuộc ta bằng đau thương thống thiết

Ngoài ra, chúng ta còn là những người con được Mẹ Maria mến yêu rất mực, vì Mẹ đã mua chuộc chúng ta bằng những đau thương vô cùng da diết. Người mẹ nào mà không vậy: các bà quí yêu tha thiết những người con mà các bà phải phí tổn nhiều đau khổ, nhiều gian truân mới giữ gìn được sống mạnh. Mà lũ chúng ta là con Mẹ Maria, những người con Mẹ đã phải thống khổ đến mực nào mới chuộc lại được? Để ban cho chúng ta sự sống ân sủng, Mẹ đã phải hiến dâng và hi tế sự sống vô cùng quí trọng của Chúa Giêsu Con Mẹ, đã phải nhãn tiền chứng kiến Con Mẹ chịu chết giữa những tàn bạo dã man của nhục hình. Chúng ta đã được sinh vào cuộc đời siêu nhiên, cuộc đời thánh thiện, do cuộc hiến tế cao trọng đó của Mẹ. Được sản sinh với giá những niềm thống thiết quá mực ấy, chúng ta mới được Mẹ yêu chiều quí mến thiết tha. Đọc thánh Gioan, ta thấy Phúc Âm cho ta biết tình yêu đã thúc đẩy Cha hằng hữu phó trao Con riêng Cha, Con duy nhất của Cha để thế gian được sống: Thiên Chúa yêu thương thế gian quá, đến phó trao Con duy nhất mình cho họ (Ga 3,16). Những lời này, thánh Bonaventura bảo chúng ta cứ việc đem áp dụng vào cho Mẹ Maria: “Mẹ đã yêu thương chúng ta quá, đến phó Con duy nhất của Mẹ cho chúng ta”.

Mẹ ban Con Mẹ cho chúng ta khi nào? Cha Nierembê trả lời: trước hết, khi Mẹ bằng lòng để Con Mẹ dấn thân vào cuộc tử nạn; Mẹ lại ban Con Mẹ cho ta, khi, người thì vì sợ hãi, người thì vì căm hờn, không ai dám ra mặt bênh vực Chúa Giêsu, một mình Mẹ có thể cứu sống Con Mẹ một cách hữu hiệu trước ba toà pháp quan. Ta có thể tin chắc rằng lời biện hộ đầy tình yêu của một bà mẹ hiền như Mẹ sẽ gây nên xúc động mạnh mẽ, ít là trong tâm hồn trấn thủ Philatô, để cản ngăn nhà cầm quyền này không kết án tử một bị cáo mà chính ông đã công nhận và tuyên bố là vô tội như Chúa Giêsu. Nhưng không, Mẹ Maria đã không hề thốt ra một lời nào biện hộ cho Con mình, để khỏi đi ngược với thánh ý Con Mẹ là chịu chết để cứu độ chúng ta. Sau cùng, Mẹ lại ban Con Mẹ hằng nghìn và hằng nghìn lần cho chúng ta lúc suốt ba giờ Mẹ đứng kề bên thánh giá, chứng kiến cơn hấp hối não nề của Chúa Giêsu. Lúc đó, từng giây từng phút, Mẹ chỉ chăm chú một việc là hiến tế sự sống Con chí thánh Mẹ cho chúng ta, với một tình yêu thương cũng cân bằng với niềm đau rất mực của Mẹ. Thánh Anselmô và thánh Antôninô viết: “Lòng Mẹ đại lượng bao la, đến nỗi, nếu các đao phủ thủ có sơ khoáng cách nào, thì chính Mẹ, chính Mẹ sẽ tự tay đóng đanh Con Mẹ vào thánh giá, để thực hiện đúng thánh ý Cha trên trời đòi Chúa Giêsu phải chết làm giá cứu chuộc chúng ta”. Tổ phụ Abraham ngày xưa sẵn sàng tự tay sát tế con yêu, đó là một hình ảnh về tâm hồn dũng cảm của Mẹ Maria. Chúng ta phải tin rằng Mẹ Maria rất có thể sẽ làm như thánh tổ phụ, nhưng với một tâm hồn còn cương nghị lớn lao hơn rất nhiều, vì Mẹ vượt trổi rất xa tổ phụ Abraham về thánh thiện và tuân phục.

Nhưng hãy trở lại đề tài chính chúng ta đang suy niệm, tức là lễ hi sinh vô cùng đau khổ: Mẹ Maria dâng hiến Con Mẹ để xin cho mọi người chúng ta được sống. Còn niềm tri ân nào mà chúng ta không phải khăn khắn ghi lòng để cảm tạ Mẹ đã thực hiện một hành động yêu thương vĩ đại nhường ấy đối với chúng ta! Thiên Chúa rộng tay tưởng thưởng tổ phụ Abraham, vì đã thực hiện ngay lễ hiến tế con mình là Isaac. Nhưng chúng ta, chúng ta có thể dâng về Mẹ cái gì để cảm tạ Mẹ vì đã hiến tế sự sống Chúa Giêsu Con Mẹ cho ta được? A! Mẹ đã thương yêu chúng ta như thế, chúng ta cần phải mến yêu Mẹ chừng nào! Về điểm này, thánh Bonaventura viết: “Ở thế gian không bao giờ có thụ tạo nào nồng nàn yêu ta bằng người Mẹ đã ban cho ta Con duy nhất mình, đã hiến dâng Con mình vì chúng ta, Người Con mà Mẹ thiết tha âu yếm vô cùng hơn yêu chính mình Mẹ”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)