dongcong.net
 
 


Đem Giá Máu Chúa Giêsu giải thoát ta

Tiếp vào sự chết của Chúa Giêsu, tình yêu vĩ đại của Mẹ Maria đối với chúng ta còn một lý do nữa: ấy là Mẹ coi chúng ta là giá bảo huyết Con Mẹ đã tuôn trào. Nếu có ai tỏ cho người mẹ nào đó một nô lệ mà người con ưu ái của bà đã mua chuộc bằng hai mươi năm đau khổ, nhọc nhằn, tù ngục, thì hẳn vừa thoạt nhìn thấy, bà đã tỏ hết lòng âu yếm người nô lệ đó! Phần Maria, Mẹ biết rõ Con Mẹ xuống thế gian với mục đích duy nhất là cứu chuộc bọn người tội lỗi chúng ta. Chính Chúa đã tuyên ngôn: Ta đến tìm kiếm và cứu sống những gì đã tiêu trầm (Lc 19, 16). Chúa đã không ngần ngại tuân phục cho đến chết (Pl 2, 8) để đem sự sống mua lấy ơn cứu độ cho ta. Nhân đó, nếu Mẹ Maria không thương yêu chúng ta, tức là Mẹ tỏ ra ít quí chuộng bảo huyết Con Mẹ, giá chuộc chúng ta. Thánh nữ Isave được mặc khải cho biết: ngay từ ngày dâng mình trong Đền thờ, Mẹ Đồng Trinh đã nỗ lực chú tâm cầu nguyện cho chúng ta, nài ép Thiên Chúa phái Con Ngài xuống cứu nguy thế giới9. Ta thử tưởng tượng xem trái tim Mẹ Maria triển dương một tình yêu đại lượng chừng nào đối với chúng ta, đã không nề hà trả giá cực đắt chuộc chúng ta về.

Lý luận trên đây cho ta kết luận: Chúa Giêsu đã cứu chuộc cả loài người, tất nhiên cả loài người đều được Mẹ Maria yêu đương và ưu đãi. Thánh Gioan đã nhìn thấy Mẹ mặc mặt trời: một điềm lạ xuất hiện trên không trung, một nữ nhân mặc mặt trời (Kh 12, 1). Tại sao Mẹ lại hiển linh như thế? Tại vì, tương tự như mặt trời mà không ai thoát được khỏi nhiệt lực của nó (Tv 18, 7), Mẹ Maria cũng tỏa một ảnh hưởng bao la xuống hết mọi linh hồn trên cõi trần. Cha Idiota10 viết: “Nhiệt lực của mặt trời chính là đức ái của Mẹ Maria”. Thánh Antôniô chất vấn và cảm thán: “Ai có thể hiểu được Mẹ Maria ân cần săn sóc đến chúng ta thế nào không? Mẹ rộng mở tấm lòng ái tuất ra đón nhận toàn thể nhân loại”, trao tặng và cấp phát cho nhân loại tình thương lai láng của Mẹ. Không ai không được Mẹ khát khao giải thoát cho, không ai không được Mẹ đồng công cứu chuộc về. Cũng hiểu như thế, nên thánh Bênađô quả quyết: “Rõ ràng là Mẹ Maria đã săn sóc đến toàn thể nhân loại”.

Do đó, theo lời bảo đảm của cha Cornêliô Lapiđê, các tôi tớ tận trung của Mẹ Maria đã tìm ra một thực hành rất hữu ích, một lời cầu nguyện thiết thực: “Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ mà Mẹ Đồng Trinh chí thánh đã xin cho con”. Cũng tác giả đó lại thêm: “Thật không còn gì khôn khéo hơn, vì Mẹ chí thánh của ta hằng nguyện ước cho ta những ân huệ tuyệt diệu hơn chúng ta có thể ước nguyện”. Hơn nữa, theo lời cha Bênađinô Busti, “lòng Mẹ nhiệt liệt ước ao làm ơn lành và trao ban ân huệ cho ta thắng vượt sự háo hức đến nhận lĩnh của ta rất nhiều”. Thánh Anbêtô Cả áp dụng vào Mẹ những lời sau đây của sách Triết Ngôn: Mẹ đón trước những ai khát khao Mẹ, và Mẹ tỏ mình ra cho họ trước (Kn 6, 14). Mẹ thi hành điều ta cầu xin trước khi ta ước nguyện, và chưa đi tìm Mẹ, ta đã gặp Mẹ rồi. Chỉ cần chúng ta cần đến Mẹ, thế là đủ: Cha Risa Víctôrê viết: “Lòng nhân từ ái tuất của Mẹ thúc đẩy Mẹ bay đến cấp cứu ta, ngay khi ta chưa kịp kêu cầu Mẹ”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)