dongcong.net
 
 


Mẹ chiếm đoạt các linh hồn

Lạy Mẹ chí thánh, con xin cùng với thánh Bonaventura thưa lên cùng Mẹ rằng: “Mẹ đã chiếm đoạt các tâm hồn”, xin vì tình yêu Mẹ tỏ với các tôi tớ Mẹ, cũng như vì những ân huệ Mẹ ban cho họ, Mẹ cũng chiếm đoạt tâm hồn khốn khó nhưng khát khao mến yêu Mẹ nồng nàn của con đây. Lạy Mẹ, vẻ diễm lệ của Mẹ đã lôi cuốn được Thiên Chúa ngự xuống lòng Mẹ, mà con còn có thể sống không yêu mến Mẹ sao được? Ôi, không, con xin mượn lời thánh Gioan Bécmăng là một người con chí tình của Mẹ mà thưa rằng: “Con sẽ không nghỉ, bao lâu con chưa thiết tha yêu mến Mẹ”. Không, con sẽ không cho linh hồn con được an nghỉ, bao lâu con chưa chắc được rằng con đã mến yêu Mẹ, mến yêu tha thiết vững bền, ôi Mẹ, Mẹ đã âu yếm con rất mực trong khi con vẫn bội bạc cùng Mẹ. A! Mẹ ơi, nếu Mẹ không yêu con, không thương xót con, thì con đã ra sao bây giờ rồi? Nhưng nếu khi con chưa yêu mến Mẹ, mà Mẹ đã yêu dấu con nhường ấy, thì hôm nay, bây giờ đây, con đang yêu mến Mẹ, đang ước ao yêu mến Mẹ, thì còn gì mà con không được phép đợi chờ nơi lòng khoan nhân của Mẹ nữa? Ôi Mẹ, con mến yêu Mẹ, và con muốn có một lòng yêu mến Mẹ bao la, thay cho tất cả những người ít phúc không yêu mến Mẹ. Con muốn miệng lưỡi con có thể ca tụng Mẹ bằng nghìn vạn ngôn ngữ, để làm cho hết mọi người nhận biết vinh quang, thánh đức, lòng nhân từ và tình yêu Mẹ đối với hết mọi người yêu mến Mẹ. Nếu con giầu vàng sang của, con sẽ tiêu hao hết vì lòng kính yêu Mẹ. Nếu con có nhiều kẻ hầu người hạ, con sẽ đem hết mọi tấm lòng của họ hiến dâng Mẹ, và nếu cần, con xin tình nguyện hy sinh cả mạng sống con đây cho vinh danh Mẹ và cho Mẹ.

Ôi Maria, con yêu mến Mẹ. Nhưng con lại sợ con không thể yêu mến Mẹ được, vì con nghe rằng tình yêu thì thanh khí ứng cầu, và tương đồng tương hóa. Mà con thấy con khác xa Mẹ quá, đó có phải là dấu tỏ ra con không thể yêu mến Mẹ được chăng? Mẹ rất thanh sạch, mà con thì quá nhớp nhơ! Mẹ rất khiêm nhu, mà con thì quá kiêu kỳ! Mẹ rất thánh thiện, mà con thì quá hư hỏng! Nhưng Mẹ sẽ làm điều Mẹ phải làm: con yêu mến Mẹ, thì Mẹ hãy đồng hóa con nên Mẹ. Mẹ có phép cải tạo được các tâm hồn, thì xin Mẹ đón nhận và cải tạo tâm hồn con đi. Mẹ hãy tỏ ra cho đời biết Mẹ đã làm gì để biệt đãi những người Mẹ yêu thương. Mẹ hãy thánh hóa con, hãy làm cho con nên đứa con xứng đáng của Mẹ. Hy vọng của con là thế đó, Mẹ ơi. Amen.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)