dongcong.net
 
 


Tiết thứ bốn
MARIA, MẸ TỘI NHÂN THỐNG HỐI

Chặt đứt xiềng xích tội lỗi

Maria không phải chỉ là Mẹ của những linh hồn công chính vô tội mà thôi; “Mẹ cũng còn là Mẹ của tất cả những tội nhân nữa, miễn là họ muốn cải quá”. Đó là điều Mẹ đã xác nhận với thánh nữ Brigita. Khi một tội nhân quyết định làm lại cuộc đời, đến gieo mình dưới chân Mẹ thì, ôi! sẽ thấy Mẹ hối hả xiết chặt họ trong vòng tay âu yếm, và bênh đỡ họ hơn bất cứ một người mẹ nào. Điều ấy, thánh Grêgoriô VII đã viết rõ cho công chúa Matinđa: “Con hãy ngừng ý muốn phạm tội đi, thì cha đoan chắc rằng: con sẽ thấy Mẹ Maria sẵn sàng yêu thương con hơn mọi người mẹ phần xác”. Bởi thế, ai ước ao được nhận làm con Mẹ Maria, muốn thực hiện nguyện vọng được Mẹ làm Mẹ, thì trước tiên phải từ bỏ tội lỗi. Đọc lời sách Châm ngôn sau đây: Họ đã đứng lên cả rồi, những người con của Mẹ (Cn 31, 28), cha Risa lưu ý ta rằng: Thánh Kinh nói họ đã đứng lên cả rồi trước, rồi mới nói những người con của Mẹ; có nghĩa là “không ai đáng được gọi là con của Mẹ, khi vẫn còn nằm lì trong tội lỗi”, và chưa tìm cách đứng lên thoát ly tình trạng sa đọa của mình. Thật vậy, theo lời thánh Phêrô Kim ngôn chú thích, “ai chối bỏ các đức tính của mẹ mình là chối bỏ mẹ mình bằng hành động”, vì họ vẫn giữ một tác phong đối ngược với tác phong của mẹ. Mẹ Maria khiêm nhu, mà họ lại lưu luyến nết kiêu căng! Mẹ Maria trong sạch, mà họ lại bê tha túng dục! Mẹ Maria tràn trề đức ái, mà lòng họ lại tích chứa đầy sự ghét ghen! Còn biết bao dấu khác nữa tỏ rằng họ không thực tâm muốn làm con Mẹ! Cha Risa lại viết: “Con của Mẹ Maria là người mô phỏng Mẹ trong đức thanh tịnh, đức khiêm nhu, đức hiền từ và tình thương xót”. Tự nhận là con Mẹ, mà cách sống cứ làm phiền lòng Mẹ, thì thật là tráo trâng liều lĩnh! Một lần, có người tội lỗi đến thưa với Mẹ Maria rằng: “Xin Mẹ tỏ ra là Mẹ con đi!” Mẹ trả lời: “Thì con, con cũng hãy tỏ ra là con Mẹ đã!”12. Một tội nhân khác cũng kêu cầu Mẹ mà gọi Mẹ là Mẹ tình thương. Mẹ bảo: Các con cứ tội lỗi, rồi kêu Mẹ mà gọi Mẹ là Mẹ tình thương. “Các con cứ vui mê phạm tội rồi hành hạ Mẹ, cho Mẹ thành một người mẹ khổ thống nhất đời”13. Thánh Kinh viết: Ai làm phiền lòng Mẹ, sẽ bị Thiên Chúa nguyền rủa (Hc 3, 18). Cha Risa giảng nghĩa: “Người mẹ Thánh Kinh viết đây áp dụng đặc biệt về Mẹ Maria”. Thiên Chúa sẽ nguyền rủa người nào sống một nếp sống bừa bãi tội lệ, hay đúng hơn, gan lì trong ngoan cố, mà làm đau lòng Mẹ Maria dịu hiền.

Tôi vừa nói: gan lì trong ngoan cố. Vì, nếu một tội nhân còn bị ràng buộc trong tội lỗi, nhưng đã cố gắng thoát ly và kêu xin Mẹ Maria giúp mình thoát ly lưới tội, thì Mẹ sẽ chẳng ngần ngại cấp cứu họ, và đem họ vào sống đời ơn nghĩa cùng Chúa. Đó chính là điều thánh nữ Brigita một lần nghe Chúa nói với Mẹ: “Ai nỗ lực tiến về cùng Chúa, Mẹ liền giơ tay cấp cứu, và không để một ai thiếu tình Mẹ ủi an”. Nếu tội nhân cứ cố chấp với tội mình, thì Mẹ Maria không thể thương yêu họ được; nhưng nếu thấy bị dục vọng lôi cuốn và lao theo chiều nô lệ hỏa ngục, họ phó mình cho Mẹ, tin tưởng bền vững cầu xin Mẹ giải thoát cho khỏi tội lỗi, thì không ai hoài nghi được Mẹ nhân từ sẽ liền giơ tay uy quyền ra cứu vớt họ: Mẹ sẽ chặt đứt xiềng xích trăng trói họ, và dẫn đưa họ vào con đường đưa tới sự sống thật.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)