dongcong.net
 
 


Âu yếm lập cuộc giao hòa

Chủ trương rằng những lời cầu nguyện, những việc lành làm đang khi mắc tội trọng cũng chỉ là tội, đó là một lạc thuyết đã bị Công đồng Triđentê lên án. Thánh Bênađô viết: “Đành rằng lời cầu nguyện nơi môi miệng tội nhân không có vẻ mĩ lệ mối dây hiệp nhất đức ái trang điểm cho; nhưng cũng vẫn có lợi ích, vì nó giúp cho linh hồn thoát ly tội lỗi”. Thánh Tôma cũng cùng chủ trương, ngài giải thích: “Nếu lời cầu nguyện của tội nhân không có công trạng gì, thì nó cũng có khả năng xin được ơn tha thứ, vì hiệu lực lời cầu xin ấy không xây trên công trạng của người cầu xin, nhưng trên lòng nhân từ của Chúa và công nghiệp cùng lời Chúa Giêsu đã phán hứa: ‘Ai cầu xin sẽ được”’. Những lời cầu xin dâng lên Mẹ Maria cũng vậy. Thánh Anselmô viết: “Nếu người cầu xin không đáng được nhậm lời, thì công nghiệp của Mẹ Maria sẽ hiệu lực hóa những lời cầu xin đó cho nó đáng được thẩm nhận”. Thánh Bênađô nài ép các tội nhân cầu xin cùng Mẹ, và nhuần thấm lòng tin tưởng mà cầu xin, vì, nếu họ không đáng được những ân huệ họ cầu, thì Mẹ Maria sẽ xứng đáng thay. Mẹ được đặc ân xin được hết mọi ân huệ cầu mong cho tội nhân nào cầu cứu Mẹ. Đây là nguyên ý lời thánh tiến sĩ: “Vì bạn không xứng đáng nhận lĩnh ân huệ nào, nên Mẹ Maria đã được Chúa ban cho có quyền tiếp nhận mọi ân huệ cho bạn”.

Thánh Anselmô đặt một câu hỏi: Một người mẹ sẽ làm gì khi biết giữa hai người con của bà có một mối tử thù, người nọ chỉ muốn sát hại người kia? Bà lại không ngày đêm lo lắng dàn xếp để hai người đó thượng hòa hạ mục ư? Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người, cũng xử sự như vậy. Mẹ không thể chịu để cho một tội nhân trở nên cừu thù của Chúa Giêsu, và không phương thế nào Mẹ không lợi dụng để lập cuộc giao hảo giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thánh nhân viết: “Ôi Maria Mẹ phúc đức, Mẹ vừa là Mẹ của phạm nhân, vừa là Mẹ của Thẩm phán. Cả hai cùng là con Mẹ, Mẹ không có thể để họ nuôi mãi mối bất hòa”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)