dongcong.net
 
 


Con biết Mẹ toàn năng

Lạy Nữ Vương tuyệt đối cao cả, lạy Mẹ Thiên Chúa, lạy Mẹ Đồng Trinh Maria chí thánh, con rất khốn nạn đầy vết nhơ tội lỗi, không dám táo bạo đến trước nhan Mẹ và gọi Mẹ là Mẹ con. Nhưng con không muốn vì tội con mà mất nguồn ủi an và tin tưởng khi con thử gọi Mẹ là Mẹ. Con chỉ đáng Mẹ đuổi xua con; nhưng xin Mẹ hãy nhìn xem công nghiệp Chúa Giêsu đã lập cho con, những đau thương Chúa đã chịu vì con đã, rồi nếu đuổi được thì Mẹ hãy đuổi con đi. Con là tội nhân bất hạnh, đã từng khinh chê uy danh Mẹ hơn mọi người khác. Nhưng sự đã rồi, giờ đây con đến cậy nhờ Mẹ; Mẹ có thể giúp con, thì xin Mẹ giúp con đi.

Xin Mẹ đừng nói rằng Mẹ không thể giúp con được gì, vì con đã biết Mẹ là Mẹ toàn năng, và Chúa ban cho Mẹ tất cả những gì Mẹ muốn. Nếu Mẹ bảo Mẹ không muốn giúp con, thì xin Mẹ cho con biết con phải đến kêu cửa nào, trong cảnh ngộ ngặt nghèo của con đây. Con sẽ cùng với thánh Anselmô thưa cùng Mẹ rằng: “Lạy Chúa Cứu Thế, xin thương tha thứ cho con, và lạy Mẹ, xin thương can thiệp giúp con, hoặc xin tỏ cho con biết ai sẵn sàng thương xót đón nhận con, ai có đủ quyền năng như Chúa và Mẹ để con hi vọng cho vững vàng”. Nhưng không, khắp trên trời dưới đất, con sẽ chẳng tìm đâu ra ai có lòng thương xót những người xấu số, sẽ chẳng tìm đâu ra ai có thể bênh hộ con như Chúa và Mẹ được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Cha con. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ con, Chúa và Mẹ hằng yêu thương những người cơ cực nhất, và đi tìm họ để cứu vớt. Này con đây, con là kẻ đáng đọa trầm hỏa ngục; không có khốn nạn nào so được với khốn nạn của con. Chẳng cần Chúa và Mẹ phải đi tìm con, con xin Chúa và Mẹ đừng đi tìm con nữa. Này con đến trình diện trước mặt Chúa và Mẹ, với một niềm tin tưởng vững vàng, Chúa và Mẹ sẽ chẳng để mặc con khốn nạn ngặt nghèo. Này con sấp mình dưới chân Chúa và Mẹ. Lạy Chúa Giêsu nhân từ, xin tha thứ cho con: lạy Mẹ Maria nhân từ, xin giải cứu con.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)