dongcong.net
 
 


Tiết thứ nhất
MARIA, SỰ SỐNG CHÚNG TA TRONG ƠN THA THỨ

Đi tìm ân sủng qua tình Mẹ

Giáo hội dạy chúng ta gọi Maria là sự sống không phải là không có lý do. Lý do ấy không ngoài vấn đề ân sủng. Ân sủng làm cho linh hồn linh hoạt cũng y như linh hồn làm cho thân xác sống động. Thật vậy, không có ân sủng, linh hồn coi như sống động, nhưng kỳ thực là đã chết, theo lời sách Khải huyền gửi một nhân vật nọ: Người ta bảo là ngươi còn sống, nhưng ngươi đã chết rồi (Kh 3, 1). Mẹ Maria, vì can thiệp xin cho tội nhân lại tìm được ân sủng họ đã bỏ mất, nên quả thật Mẹ đã làm cho họ được sống vậy.

Áp dụng vào Mẹ lời sách Châm ngôn sau đây, Giáo hội đã nghe Mẹ Maria nói: Những ai tìm Mẹ từ buổi sớm sẽ gặp được Mẹ (Cn 8, 7). Những ai vội vã đi tìm Mẹ ngay từ bình minh, nghĩa là đi tìm ngay khi vừa có thể, nhất định là sẽ tìm thấy Mẹ. Câu đó, bản Bảy Mươi dịch là sẽ tìm được ân sủng, thay vì sẽ tìm được Mẹ. Như vậy, cậy nương nơi Mẹ Maria và tìm được ân sủng Chúa ban, cả hai cũng chỉ là một. Qua ít câu sau, Đức Mẹ lại nói: Ai tìm được Mẹ là tìm được sự sống, và được Chúa ban cho vĩnh phúc mai ngày (Cn 8, 35). Về vấn đề này, thánh Bonaventura kêu gọi: “Hãy lắng nghe, hỡi những ai khát vọng vào nước Thiên Chúa, các bạn hãy lắng nghe đây: hãy tôn kính Mẹ Đồng Trinh Maria, thì các bạn sẽ được sống và được giải thoát đời đời”.

Thánh Bênađinô Siêna quả quyết, nếu Thiên Chúa đã không hủy diệt nhân loại sau nguyên tội, thì chính là vì Thiên Chúa đã đặc biệt yêu đương Maria, nữ tử ưu ái của Chúa. Thánh nhân không ngần ngại tuyên ngôn: “Nếu ở thời đại Cựu Ước, Chúa sẵn lòng tha thứ cho tội nhân, thì cũng chỉ vì Đức Mẹ, và vì yêu đương Mẹ Đồng Trinh mà Chúa ban xuống những đặc ân tình thương cho đời”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)