dongcong.net
 
 


Mẹ Maria phát minh ân sủng

Lời khuyến khích của thánh Bênađô sau đây thật khôn khéo biết mấy: “Chúng ta hãy đi tìm ân sủng, và hãy nhờ Mẹ Maria mà tìm”. Hãy đi tìm ân sủng: nếu vô phúc chúng ta đã làm mất, thì ta phải đi tìm lại; nhưng hãy nhờ Mẹ Maria mà tìm: nếu chúng ta đã bỏ mất, thì Mẹ đã tìm lại được rồi. Theo đó, thánh nhân xưng tụng Mẹ Maria là “Người Phát Minh ân sủng: Inventrix gratiae”.

Điều an ủi chúng ta rất nhiều là tổng thần Gabriên cũng đã minh nhiên tuyên tụng Maria là Người Phát Minh ân sủng qua những lời: Hỡi Maria, xin chớ sợ: Trinh Nữ đã tìm ra ân sủng (Lc 1, 30). Có bao giờ Mẹ Maria bị tước đoạt mất ân sủng đâu, sao thánh tổng thần nói Mẹ đã tìm ra ân sủng? Một sự vật trước kia không có, mà nay khám phá ra, mới là tìm được. Nhưng Mẹ Maria lúc nào cũng khăng khít hợp nhất cùng Chúa, lúc nào cũng đầy ân sủng, đúng hơn, lúc nào cũng tràn đầy ân sủng, như tổng thần đã thân thưa khi cúi chào Mẹ: Kính chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ (Lc 1, 28). Mẹ Maria đã luôn luôn chiếm hữu và duy trì được ân sủng vĩnh tại ấy, thì hẳn là Mẹ không tìm ra ân sủng cho Mẹ. Vậy Mẹ tìm cho ai? Bình giảng đoạn Thánh Kinh này, đức hồng y Hugô trả lời: Mẹ đã tìm ra cho các tội nhân, những người đã làm mất ân sủng. Ngài lại thêm: “Những ai bất hạnh phạm tội mà làm mất ân sủng, hãy chạy đến bên Mẹ Maria: họ sẽ tìm được trong Mẹ. Hãy tin tưởng thưa Mẹ rằng: Lạy Nữ Vương chúng con, của bị thất lạc phải trở về với sở hữu chủ (vật hoàn cố chủ). Ân sủng Mẹ tìm ra đó không phải là của Mẹ. Ân sủng của Mẹ có thất lạc bao giờ đâu. Ân sủng đó là của chúng con, chúng con đã vô phúc làm thất lạc. Vậy xin Mẹ hãy trả lại cho chúng con tài vật Mẹ đã tìm ra đó đi”. Cha Risa cũng kết luận cùng nghĩa đó: “Chúng ta ước ao được ân sủng Chúa ban ư? Hãy đến cùng Mẹ Maria, người Phát Minh ân sủng. Lúc nào Mẹ cũng tìm ra cho ta được”. Chính vì không bao giờ và sẽ không bao giờ Mẹ Maria bỏ mất tình yêu mến Chúa, “không thể có chuyện bất ngờ Mẹ làm thất lạc ân sủng được”: cho nên, nếu chúng ta chạy đến cùng Mẹ, nhất định chúng ta sẽ tìm được ân sủng, không thể nào sai lầm.

Trong đoạn thứ tám sách Diễm ca, Mẹ Maria cho ta biết rõ: Chúa đã đặt Mẹ ở trần gian để bênh đỡ chúng ta. Mẹ là bức tường, nhũ bộ Mẹ là đài tháp. Bởi vậy, Đấng Tối Cao đã nhìn nhận Mẹ là người tìm ra hòa bình (Dc 8, 10), là trung gian giao hòa giữa Thiên Chúa và tội nhân. Về điểm này, thánh Bênađô tưởng lệ tội nhân rằng: “Bạn cứ đi tìm Mẹ tình thương: hãy tỏ cho Mẹ thấy linh hồn bạn cũng như những vết thương tội lỗi đã làm nứt nẻ trên nó”. Chắc chắn nhìn thấy cảnh đau lòng đó, Mẹ sẽ cầu xin Con Mẹ tha thứ cho bạn, “Mẹ sẽ nhắc cho Chúa Giêsu rằng Mẹ đã dưỡng dục Ngài. Và Con yêu dấu của Mẹ nhất định sẽ nhậm lời Mẹ cầu xin”. Sau cùng, Giáo hội cũng thúc giục chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được sống lại trong đời sống thiêng liêng, nhờ Mẹ Maria can thiệp hữu hiệu cho. Giáo hội đặt lên miệng ta lời cầu nguyện năng đọc sau đây: “Lạy Chúa nhân từ, xin cấp cứu chúng con là những kẻ nhu nhược yếu đuối; xin cho chúng con được kính tưởng Mẹ thánh Chúa, được nhờ Mẹ cầu bầu, mà đứng lên thoát vòng tội lỗi, để sống lại trong ân sủng”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)