dongcong.net
 
 


Bảo chứng cuộc giao hòa cao trọng

Mẹ Maria đã hoan hỉ hát lên: Từ đây hết mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người diễm phúc (Lc 1, 16). “Vâng, thánh Bênađô nối lời, vâng, lạy Nữ Vương chúng con, toàn thể nhân loại sẽ ca tụng Mẹ là diễm phúc, vì hết mọi thế hệ – tôi tớ của Mẹ qua mọi thời đại – đều nhờ Mẹ mà được sống” trong ân sủng và “vinh hiển” thiên đàng. Thánh nhân lại thêm: “Trong Mẹ, tội nhân sẽ tìm được ơn tha thứ, người lành được bền tâm và sự sống đời đời”. Cha Bênađinô Busti kêu gọi: “Tội nhân ơi, chớ thất vọng, dầu bạn đã phạm mọi thứ tội. Cứ can đảm và thành tâm đến cậy nương Đức Nữ Vương vinh hiển này: bạn sẽ thấy từ tay Mẹ đổ xuống cho bạn tràn đầy tình thương rộng lượng. Bạn khát khao được hưởng hiệu quả lòng Mẹ nhân từ ư? Bạn nên biết: cứ nhiệt liệt ao ước là bạn sẽ cưỡng bách Mẹ phải ban ơn lành cho bạn, phải rộng tay với bạn”.

Thánh Anrê Crêta cho ta biết: Mẹ Maria là “bảo chứng và là chứng vật bảo đảm những cuộc giao hòa”, những ơn tha thứ của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là: khi tội nhân cầu khẩn Mẹ Maria xin Thiên Chúa thứ tha và giao hòa cùng họ, thì Thiên Chúa hứa thệ sẽ tha thứ cho họ. Có gì bảo đảm cho lời hứa này không? Thiên Chúa sẽ cho họ một chứng vật làm bảo đảm. Chứng vật đó là Maria, Người Mẹ Chúa đã tuyên nhiệm làm trạng sư cho chúng ta: nhờ Mẹ biện hộ, vì công nghiệp Chúa Giêsu, Thiên Chúa sẽ tha thứ cho tất cả những người tội lỗi đến cầu xin Mẹ.

Thánh nữ Brigita được một thiên thần cho biết niềm vui các thánh tiên tri cảm hưởng khi nhìn thấy trước sự biện hộ này của Mẹ Maria. Thiên thần thưa với Mẹ Đồng Trinh rằng: “Ôi Maria là Ánh Sao ngời sáng, các thánh tiên tri đã nhảy mừng vì biết rằng sự khiêm nhu và cuộc đời thanh tịnh của Mẹ sẽ làm khuây nguôi lòng Chúa, và xin được Chúa dung tha những người làm Chúa thịnh nộ”.

Không một tội nhân nào, dầu tội lỗi đến đâu, khi đến nài xin Mẹ thương xót, mà lại phải e ngại sẽ bị Mẹ đuổi đi. Không, không bao giờ. Mẹ là Mẹ tình thương, và, vì là Mẹ tình thương, Mẹ hằng sẵn lòng cứu vớt những ai cơ khổ nhất. Thánh Bênađô viết: “Maria! Mẹ chính là chiếc tầu cứu nguy: ai vào đó nương ẩn sẽ thoát khỏi hồng thủy” của cảnh trầm đọa đời đời. Trong kỳ đại hồng thủy, tầu Noe đã cứu sống cả những loài muông thú: sự phù trì của Mẹ Maria cũng cứu thoát cả mọi tội nhân. Một hôm, thánh nữ Gêtruđê được Mẹ hiện ra mở rộng áo choàng cho xem thấy rất nhiều muông thú: sư tử, gấu, hổ, báo ẩn náu trong đó. Nhưng, không hề đánh đuổi chúng, Mẹ Maria lại niềm nở thu nhận và vuốt ve chúng nữa1. Thánh nữ hiểu ra rằng: những tội nhân khi đến cầu nguyện cùng Mẹ, cũng không sợ phải đuổi đánh như vậy; dầu họ hư hỏng đến đâu, Mẹ cũng ân cần đón nhận và cứu họ thoát khỏi trầm luân vĩnh viễn.

Chúng ta hãy vào tầu này, hãy nương ẩn dưới áo Mẹ: nhất định Mẹ không xua đuổi chúng ta; trái lại, Mẹ sẽ giải thoát chúng ta khỏi lửa đời đời.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)