dongcong.net
 
 


Con đến ẩn nương dưới bóng Mẹ

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Hi vọng độc nhất của con, đây một tội nhân cùng cực đang sấp mình dưới chân Mẹ, nài xin Mẹ thương xót. Giáo hội cùng toàn thể dân công giáo đều đồng thanh xưng tụng Mẹ là nơi an toàn của tội nhân; vậy Mẹ là nơi con nương náu an toàn: Mẹ có nhiệm vụ phải cứu thoát con.

“Lạy Mẹ rất dịu dàng Thiên Chúa, Mẹ biết rõ Chúa Giêsu, quả phúc của lòng Mẹ, quí chuộng sự sống chúng con chừng nào”. Mẹ biết Chúa đã phải đau đớn nhường nào mới cứu được con. Lạy Mẹ, con xin trình lên trước mặt Mẹ những đau thương của Chúa Giêsu Con Mẹ: này cơn giá rét Người chịu trong hang lừa, này cuộc đào vong vất vả sang Ai Cập, này những lao nhọc, những giọt mồ hôi, này máu Người chan đổ, và này nỗi khổ thống Người chịu gia hình trước mặt Mẹ trên thánh giá. Mẹ hãy chứng tỏ là Mẹ yêu mến Con Mẹ đi: ấy là xin Mẹ giúp con, để con được yêu mến Người. Con đã sa ngã, con kêu đến Mẹ: xin giơ tay cứu con đi.

Nếu con là một vị thánh, có lẽ con không cần phải nài xin Mẹ. Nhưng con chỉ là một tội nhân, nên con cậy trông nơi Mẹ là Mẹ đầy lòng ái tuất: Mẹ sẽ khấp khởi vui mừng vì được cấp cứu những người xấu số, ngay khi họ không còn cố chấp ngăn cản tình Mẹ yêu thương nữa. Hôm nay, Mẹ hãy hài lòng mà mưu hạnh phúc cho con: Mẹ đang có cơ hội cứu nguy cho con, vì con đã đáng trầm luân hỏa ngục. Con lại không còn cố chấp nữa, nên Mẹ rất có thể cứu được con. Con ký thác mình con trong tay Mẹ. Con phải làm gì, xin Mẹ cứ ban mệnh lệnh, xin cho con có đủ nghị lực để thực hiện: con không muốn bỏ hoài một điều nào có thể làm để được sống một cuộc sống thân mật với Chúa.

Con đến ẩn nương dưới áo Mẹ. Thánh ý Chúa Giêsu là muốn cho con đến kêu cầu Mẹ. Mẹ là Mẹ người, nên để quang vinh Mẹ cũng như quang vinh Người, Người đã quyết định không phải chỉ có bảo huyết Người, mà cả lời Mẹ cầu xin cũng có thế lực cứu thoát con. Giờ đây, Chúa truyền con đến để Mẹ cứu vớt. Ôi Maria! Con đây, con đến nài xin Mẹ, con tin tưởng nơi Mẹ. Mẹ đang cầu xin cho biết bao người: xin Mẹ cũng nói một lời xin cho con. Xin Mẹ hãy thưa cùng Chúa rằng Mẹ muốn cho con được hạnh phúc, chắc chắn Người sẽ giải cứu con. Mẹ hãy thưa Chúa rằng con là con Mẹ: con không dám xin điều gì khác nữa.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)