dongcong.net
 
 


Dưới vòm tháp Đavít

Bền tâm đến cùng, đó là một ân tứ Chúa ban, một ân tứ trọng đại và, theo tuyên ngôn của Công đồng Triđentê3, hoàn toàn là một ân tứ vị tình (gratis), không công trạng nào đáng được. Nhưng như lời thánh Âutinh giải thích, bất cứ ai nài xin cũng đều được Chúa ban cho ân tứ ấy. Cha Suarez thêm: nếu người ta cứ một niềm nài xin cho đến chết, thì thế nào cũng được bền tâm. Theo thánh Bêlaminô, ơn bền tâm là ơn “phải xin hằng ngày để được hằng ngày”.

Vậy, nếu đúng như tôi chủ trương, theo giáo thuyết chung ngày nay, và như tôi sẽ chứng minh ở chương năm sau đây, nếu đúng là hết mọi ân sủng đều được ban cho loài người qua tay Mẹ Maria, thì chắc chắn chúng ta cũng không thể hi vọng và không thể xin được ơn bền tâm bằng lối khác được, nếu không do trung gian của Mẹ. Ngược lại, thế nào chúng ta cũng được bền tâm đến cùng, nếu chúng ta cứ tin tưởng cầu xin Mẹ. Bền tâm cũng chính là ân sủng Mẹ Maria thân hứa ban cho tất cả những ai trung thành phụng sự Mẹ ở đời này, theo những lời Thánh Kinh sau đây mà Giáo hội đã đặt lên miệng Mẹ: Ai hoạt động trong Mẹ sẽ không phạm tội, và ai làm sáng tỏ Mẹ sẽ được sống đời đời (Hc 24, 30).

Để sự sống ân sủng không tàn lụi trong ta, ta phải có một nghị lực thiêng liêng, phấn khích ta chống đánh những địch thù ơn cứu độ. Mà, nghị lực này, ta chỉ nhờ Mẹ Maria mới có. Mẹ nói: Trong Mẹ có đầy nghị lực, Chúa đã tích chứa đầy nghị lực trong Mẹ, để Mẹ thông ban cho những tôi tớ của Mẹ. Mẹ lại thêm: Các đế vương đều phải nhờ Mẹ mới được lên ngôi hoàng cực (Hc 21, 30); nhờ Mẹ, những ai phụng sự Mẹ sẽ chiếm thủ quyền thống trị tuyệt đối trên giác quan và dục vọng, xứng đáng được hiển trị vĩnh viễn trên thiên đàng. Ồ! Để chiến thắng bất cứ một cuộc tấn công nào của hỏa ngục, những tôi trung của Đức Nữ Vương Maria sung sức biết bao! Maria là đài tháp đã nói trong Diễm ca: Cổ Mẹ như tháp Đavít, kiến tạo với rất nhiều lỗ châu mai, lại treo hàng ngàn khiên mộc, và mọi thứ chiến khí thuận tay dũng sĩ (Dc 4, 4). Một ngọn tháp kiên cố oai hùng, chung quanh vây từng hàng chiến lũy; một kho khí giới chứa nhiều khiên mộc và mọi thứ chiến cụ để chống đánh cựu thù hỏa ngục, đó là hình ảnh về Mẹ Maria khi xuất hiện oai hùng trước mắt những ai yêu mến Mẹ và cầu xin Mẹ trên mọi trận địa linh hồn.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)