dongcong.net
 
 


Dưới ánh trăng thanh bình

Thánh Germanô đã không lầm khi gọi Mẹ Maria là “hơi thở của giáo hữu”. Con người không thể sống động nếu không hô hấp, thì linh hồn cũng không thể sống động nếu không ân cần nương cậy nơi Mẹ Maria. Nương cậy nơi Mẹ là một phương pháp vô ngộ để chiếm đoạt và duy trì sự sống ân sủng. Thánh nhân lại viết: “Hô hấp là biểu chứng con người còn sống, hơn nữa, hô hấp còn làm cho con người được sống động. Cũng vậy, thánh danh Maria, khi năng được lặp lại trên môi miệng, cũng là biểu chứng chắc chắn linh hồn còn linh hoạt. Thánh danh Mẹ đã sản ra sự sống, giữ gìn sự sống, và luôn cung cấp nhu cầu thuận lợi cho sự sống ấy tồn tại mãi”.

Chân phúc Alanô Rupê có lần bị chước cám dỗ gớm ghê xông đánh, đã hầu ngã thua, vì không mau mắn đến nương nhờ Mẹ. Mẹ Maria hiện đến, muốn cảnh cáo sự trễ nải của ngài, đã vả ngài một cái mà nói: “Nếu con đã kêu xin Mẹ, thì con đâu đến nỗi lâm nguy như thế”5.

Mẹ Maria từng nói qua lời Thánh Kinh: Hạnh phúc cho ai nghe lời Mẹ, hạnh phúc cho ai ngày ngày đến canh thức trước cửa nhà Mẹ, và hạnh phúc cho ai đứng quan sát lối vào nhà Mẹ (Cn 8, 34): hạnh phúc cho ai lắng nghe lời Mẹ! Hạnh phúc cho ai lưu tâm cầu xin Mẹ tình thương soi sáng và bênh vực luôn luôn! Ánh sáng này, nghị lực này, Mẹ Maria hối hả trao ban cho tôi tớ nào tận trung với Mẹ, để lôi kéo họ khỏi vòng tội lỗi và đặt họ vững chân trên đường tiến đức. Đó chính là điều Đức Giáo Hoàng Innôcentê III sung sướng giải thích. Ngài viết: “Mẹ Maria chính là ánh trăng trong đêm, bình minh ban sáng và vừng dương ban ngày”. Là ánh trăng thanh bình, Mẹ soi sáng cho người xấu số lạc bước trong đêm tối vì sa ngã thảm thương. Là bình minh êm dịu, Mẹ báo trước mặt trời sắp mọc trên người tội lỗi đã được ánh trăng đêm soi sáng, để giúp họ thoát ly xiềng xích tội lỗi và trở về trong ơn nghĩa Chúa. Sau cùng là vừng dương rực rỡ, Mẹ ngăn cản linh hồn đã được giao hòa cùng Chúa cho họ khỏi ngã lại vào vực thẳm nào một lần nữa.

Các nhà thần học áp dụng vào Mẹ Maria những lời sau đây trong sách Huấn ca: Những dây Mẹ buộc đều là những xiềng xích sinh lợi lộc (Hc 6, 3). Là xiềng xích? Sao vậy? Cha Risa trả lời: “Mẹ xiềng xích chúng ta để giữ gìn chúng ta khỏi điên cuồng băng qua những cánh đồng hoang bất chính”. Thánh Bonaventura cũng giảng nghĩa theo cùng ý ấy đoạn Thánh Kinh áp dụng vào Mẹ Maria trong kinh Nhật Tụng sau đây: Nhà Mẹ cư ngụ xây giữa đô hội đông đầy các thánh (Cn 24, 16). Ngài viết: “Không những Mẹ cư ngụ giữa đô hội đông đầy các thánh, Mẹ còn giữ gìn cho các linh hồn thánh thiện được sung mãn thánh thiện mãi và thoát khỏi mọi hao hụt. Mẹ giữ gìn các nhân đức cho khỏi tiêu tan. Mẹ giữ gìn công trạng kẻo hư hoại. Mẹ cũng cầm giữ ma quỉ kẻo nó âm mưu hãm hại”.

Thánh Kinh nói về người phụ nữ đảm đang rằng: Các gia nhân trong nhà người đều được phục sức gấp đôi (Cn 31, 21). Điều ấy ứng hợp với các tôi tớ Mẹ Maria, vì theo lời cha Cornêliô Lapiđê giải nghĩa, “phục sức gấp đôi Mẹ mặc cho họ, là các nhân đức của Chúa Giêsu, và các nhân đức riêng của Mẹ”. Được phù trì như vậy, họ không còn phải sợ gì tuyết sa mưa giá nữa: ơn bền tâm của họ đã được bảo đảm rồi.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)