dongcong.net
 
 


Một thân cây oai dũng

A! Vừa thoáng thấy bóng Nữ Vương chúng ta, lũ phản thần đã phải mất vía trốn chạy thế nào! Nếu trong giờ ta hấp hối, Mẹ Maria bênh đỡ ta, thì hỏa ngục làm sao mà khủng bố ta được? Nghĩ đến những phiền sầu khi hấp hối, thánh vương Đavít đã hoảng sợ, nhưng lại được an ủi vì cậy trông vào sự chết của Chúa Cứu Chuộc mai sau, và sự phù trì của Mẹ Đồng Trinh: Khi tôi bước vào giữa bóng sự chết tối tăm... thân cây và gậy côn của Chúa sẽ ủy lạo tôi (Tv 22, 4). Đức hồng y Hugô hiểu gậy côn ấy là cây thánh giá, thân cây là sự can thiệp của Mẹ Maria, theo lời tiên tri Isaia đã nói về Đức Mẹ rằng: Một thân cây sẽ mọc lên từ gốc Giétxê, và một bông hoa sẽ nở lên từ gốc ấy (Is 2, 1). Thánh Phêrô Đamianô viết: “Mẹ Maria chí thánh chính là thân cây oai dũng đánh tan sức xâm lấn của hỏa ngục”. Thánh Antôninô cũng lớn tiếng hô hào để phấn khởi lòng tin tưởng của ta: “Nếu Mẹ Maria phù trì ta, thì ai làm gì được ta”?

Cha Manuel Padial, dòng Chúa Giêsu lúc sắp qua đời, Mẹ Maria hiện đến mở trái tim cho ngài xem mà bảo: “Đây là giờ phút các thiên thần sẽ cùng con hoan hỉ, thủ thỉ bên tai con rằng: Ôi hạnh phúc thay cuộc đời lao nhọc! Những khổ chế sẽ được trả công xứng đáng!” Trong lúc ấy, người ta thấy một cơ quân hỏa ngục vừa hớt hải trốn chạy, vừa la lối om xòm: “Khổ quá! Không làm gì được nó nữa rồi! Cái Bà không vương tì vết đã bảo vệ nó!” Đó cũng là trường hợp của cha Gaspard Hayewook. Lúc ngài hấp hối, ma quỉ xô đến cám dỗ rất mạnh về đức tin, ngài liền dâng mình cho Mẹ Maria, tức thì người ta nghe ngài kêu lên: “Ôi Maria, con cảm tạ Mẹ, Mẹ đã đến cứu giúp con”8.

Thánh Bonaventura cho ta biết Mẹ Maria sẽ phái một đạo binh thiên thần đến cứu trợ những tôi tớ Mẹ lúc từ trần như thế nào: “Lạy Đức Nữ Trinh, thánh Micae, thủ lãnh đạo binh thiên quốc, và, cùng với ngài, tất cả các thiên thần được Chúa sai đến giúp đỡ những người được tuyển phúc, đang sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của Mẹ: các vị sẽ bênh đỡ những ai ngày đêm cầu xin Mẹ giúp đỡ, và đến nhận linh hồn họ khi vừa ra khỏi đời này”.

Hỏa ngục đã náo động đến tận tầng đáy sâu khi ra tiếp đón: nó phải động viên đến hạng khổng lồ để chống lại (Is 14, 9). Câu Thánh Kinh sách Isaia này có thể áp dụng vào cơn náo động làm kinh hoàng hỏa ngục khi một linh hồn sắp từ trần: những tên quỉ có tiếng khủng bố nhất được phái đến cám dỗ, và theo linh hồn đó đến tận tòa Chúa Giêsu mà tố cáo. Nhưng cha Risa viết: “Ai dám tố cáo trước Án quan một người được Mẹ Án quan bênh đỡ?” Ma quỉ cũng biết rằng Chúa Giêsu đã chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ kết án một linh hồn mà Người Mẹ tôn nghiêm của Chúa đã nhận biện hộ cho.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)