dongcong.net
 
 


Hồi sinh và hiển dương mọi thế hệ

Sách Khôn Ngoan viết: Nhờ Người tôi được hưởng lĩnh hết mọi ơn lành (Kn 7, 11). Thánh Antôninô áp dụng rất đúng câu ấy vào Mẹ Maria. Ngài viết: “Maria là Mẹ”, là Đấng “ban phát hết mọi ơn lành trần gian”, và nhất là những ai ở trần gian tôn sùng Mẹ Maria, đều phải tuyên dương rằng: “hết mọi ơn lành đều trào đổ xuống cho tất cả những ai tôn sùng Mẹ”.

Đức viện phụ đan viện Celles quả quyết: “Tìm được Mẹ Maria là tìm được hết mọi ơn lành”, hết mọi ân sủng cũng như hết mọi nhân đức. Mẹ Maria sẽ dùng quyền can thiệp vạn năng xin cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần có để trở nên phú quí dư đầy các kho thiêng liêng. Chính Mẹ Đồng Trinh cũng bảo ta: “Trong tay Mẹ có tất cả những phong phú, đầy đặn, tất cả những báu tàng của Thiên Chúa, tức là tình thương chí thánh, để làm giầu cho những ai yêu mến Mẹ” (Cn 8, 18). Thánh Bonaventura khuyên van: “Chúng ta hãy chăm chú nhìn lên tay Mẹ Maria, đón nhận ân tứ Mẹ ban xuống” cũng như hết mọi ân sủng ta trông chờ.

Ôi, vì tôn sùng Mẹ, biết bao người kiêu căng đã nên khiêm nhu! Biết bao người nóng giận đã thành hiền từ! Biết bao người mù tối đã nhìn thấy ánh sáng! Biết bao người thất vọng đã tươi cười tin tưởng! Biết bao người lạc lõng đã được cứu thoát! Mẹ Maria đã hứng thú tiên báo khi đi thăm bà Isave: Từ đây các thế hệ sẽ khen tôi có phúc (Lc 2, 48). “Vâng, thánh Bênađô tiếp lời, hết mọi thế hệ sẽ tung hô Mẹ hạnh phúc vì Mẹ đã làm hồi sinh và hiển dương hết mọi thế hệ”. Trong Mẹ, những người lành thánh sẽ được bền tâm với ân sủng, tội nhân được tha thứ, và hết mọi người được sống đời đời.

Cha Lansperge thác lời Chúa phán với toàn thể thế giới như sau: Hỡi loài người, hỡi con cháu đáng thương của Adong, các con sống giữa bao địch thù vây hãm, bao tai ách đè nặng, “các con hãy đem lòng yêu mến thiết tha khăn khắn một niềm tôn kính Mẹ Ta”, cũng là Mẹ các con. “Ta đã ban Người làm mô phạm đức thanh sạch” trọn lành “cho thế giới”, để các con học hỏi nơi Mẹ phải sống thế nào. Ta đã ban Người “làm nơi ẩn trú vững vàng, để các con đến nương thân trong những lúc ba đào vùi dập”. Người thật là nữ tử ưu ái của lòng Ta, Ta muốn lúc nào Người cũng hiền từ thùy mị, không ai phải e ngại, không dám đến gần xin Người cứu giúp. “Ta đã sáng tạo cho Người một linh hồn dịu dàng và thương cảm rất mực, không hề lãnh đạm với ai” đến kêu xin Người, “mà lại thấy mình cưỡng bách phải khoan dung” với bất cứ một ai đến nhờ cậy. “Lúc nào Người cũng niềm nở trao ban tình thương cho mọi người; không thấy ai từ cửa nhà Người ra mà còn mang vẻ mặt ê ủ sầu thương”. Hãy ngợi khen chúc tụng lòng Chúa nhân ái vô cùng đã trao báu tàng yêu đương và âu yếm này vào tay Maria là Mẹ khôn sánh, là Nữ Trạng Sư của chúng ta!

Lạy Chúa! Thật cảm kính biết bao những tâm tình tin tưởng mà vị thánh luyến thần Bonaventura cảm thấy dào dạt trong linh hồn đối với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc dấu yêu của chúng con, và đối với Mẹ Maria, vị Trạng Sư chí ái của chúng con! Thánh nhân viết: “Dầu Chúa có đọa đầy tôi, tôi cũng tin tưởng chắc chắn Người không thể từ chối” kẻ thành tâm tìm gặp và yêu mến Người. Tôi sẽ đem lòng yêu mến “ôm lấy Người” và “bao lâu Người chưa chúc phúc cho tôi, thì tôi không chịu để Người đi, mà nếu có đi thì Người sẽ kéo tôi đi cùng”. Tôi lại lợi dụng một cùng kế là “lẻn vào qua các thương tích của Người mà ẩn náu trong Người”, thế là dầu có đi tìm tôi ở ngoài mấy đi nữa mà xua đuổi tôi, Người cũng không thể tìm đâu ra”. Nếu vì tội lỗi mà Người muốn đuổi tôi xéo khỏi nhan thánh Người, thì “tôi sẽ đến gieo mình dưới chân Maria Mẹ Người, tôi cứ nằm lỳ ở đó cho tới khi Mẹ xin được Chúa tha thứ cho tôi”. Mẹ là Mẹ tình thương, “Mẹ không thể khép chặt tấm lòng lân tuất trước đau khổ, và không bao giờ nỡ tâm đuổi một người cùng cực, không xoa dịu vết thương lòng họ”. Trái lại, nếu không vì nhiệm vụ, thì ít ra cũng vì “cảm thương, Mẹ sẽ xin Con Mẹ dung tha cho họ”.

Để chấm dứt tiết này, chúng ta sẽ cùng với tác giả Eutymiô đọc những lời sau đây: “Lạy Mẹ rất thương xót, xin hãy nhìn xem chúng con. Hãy đoái nhìn” chúng con là “tôi tớ Mẹ, chúng con đặt trót niềm cậy trông nơi Mẹ”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)