dongcong.net
 
 


Xin mủi lòng thương con

Lạy Mẹ mến yêu, Mẹ là sự sống, là nơi nương ẩn và là hi vọng của chúng con. Chúa Giêsu Con Mẹ đã tự nhận làm Trạng Sư biện hộ cho chúng con muôn đời bên cạnh Cha hằng hữu, mà chưa thỏa lòng. Người còn muốn Mẹ cũng tham nhận nhiệm vụ biện hộ cho chúng con bên cạnh Người nữa, để chúng con đáng được Chúa thương. Thánh ý Người là muốn Mẹ dâng lời cầu cho chúng con được sống, và Người đã thông ban cho những lời Mẹ cầu bầu một quyền lực vạn năng hễ xin là được.

Vậy, lạy Mẹ là hi vọng của những người cơ khổ, con ngước nhìn lên Mẹ, con, một kẻ tội lỗi rất đáng thương. Lạy Nữ Vương, con trông cậy, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu và lời cầu bầu của Mẹ, con sẽ được rỗi linh hồn. Vâng, con tin tưởng thật, và con tin tưởng hẳn vào Mẹ, đến nỗi nếu con đã cầm được định mệnh hạnh phúc đời đời con trong tay rồi, con cũng trao vào tay Mẹ, vì con vững cậy vào tình thương cùng sự phù trì của Mẹ hơn vào hết mọi công nghiệp của con.

Lạy Mẹ, lạy niềm hi vọng duy nhất của con, xin đừng bỏ rơi con như con đã đáng. Xin hãy mủi lòng nhìn xem sự túng ngặt của con: xin cấp cứu con, xin giải thoát con. Con thú thật, biết bao lần vì tội lỗi, con đã nhắm mắt lại trước ơn soi sáng và ơn bang trợ Mẹ xin cho con. Nhưng những thất thố nặng nề vô số của con cũng không làm Mẹ ghét bỏ con, và cũng chẳng làm cho Mẹ mất tín nhiệm nơi Chúa. Đất trời đã biết cả rằng ai được Mẹ phù trì thì không sao hư mất được. Cứ để hết mọi thụ tạo xóa nhòa con đi khỏi ký ức của chúng, miễn là Mẹ, Mẹ Thiên Chúa toàn năng, Mẹ nhớ đến con là đủ rồi. Xin Mẹ thưa với Chúa rằng con là tôi tớ Mẹ, rằng Mẹ đã nhận bảo trợ con, thì thế nào con cũng được cứu độ.

Ôi Maria, con tin tưởng nơi Mẹ. Nhờ Mẹ, con được sống đầy hi vọng. Con ước mong được chết trong hi vọng này, đang khi con lặp đi lặp lại rằng: Chúa Giêsu là hi vọng độc nhất của con, và sau Chúa, thì Mẹ Maria là hi vọng toàn bộ của con.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)