dongcong.net
 
 


Hương vị chế biến tươi thơm

Giảng thích lời phàn nàn của ngôn sứ Isaia: Lạy Chúa, đây Chúa đang thịnh nộ, chúng con đã phạm tội... và chẳng có ai dám đứng lên can hòa Chúa cả (Is 61, 5), thánh Bonaventura suy niệm như sau: “Đúng rồi, khi Mẹ Maria chưa sinh vào thế gian, thì chẳng có ai dám ngăn cản cánh tay Thiên Chúa”. Nhưng ngày nay, nếu Chúa phẫn nộ kẻ tội lỗi nào, và nếu Mẹ Maria đã định bênh đỡ cho họ, thì thế nào “Mẹ cũng can ngăn được Con Mẹ khỏi giáng phạt”, và thế là Mẹ đã cứu được phạm nhân. Thánh tiến sĩ lại thêm: “Chẳng có ai dám và có thể giơ tay lên đón đỡ lát gươm công thẳng Thiên Chúa đánh xuống như Mẹ Maria”, và ngăn được Chúa khỏi trừng trị kẻ phạm pháp.

Cha Risa cũng diễn tả cùng tư tưởng đó: “Trước khi Mẹ Maria sinh vào đời, Chúa đã phàn nàn vì không có ai để ngăn tay Chúa phạt tội nhân; “nhưng ngày nay đã có Mẹ Maria để điều tiết phép công và ngăn hãm cơn nghĩa nộ của Chúa rồi.

Vì thế, thánh Basiliô phấn khích các tội nhân hứng khởi tin tưởng như thế này: “Can đảm lên, các bạn tội nhân ơi. Bạn muốn gì, cần thiết gì, cứ thưa với Mẹ Maria, cứ kêu xin Mẹ giúp đỡ”, lúc nào bạn cũng sẽ gặp thấy Mẹ sẵn sàng cứu trợ bạn, “thánh ý Chúa là muốn cho Mẹ đến cứu trợ và phù trì hết mọi người trong hết mọi sự kia mà”. Chính Mẹ tình thương Maria cũng tha thiết ước mong cứu vớt tội nhân. Mẹ quan tâm băng dượt theo họ, và nếu họ bằng lòng kêu cầu Mẹ, Mẹ liền nối kết họ lại trong tình thân mật với Chúa.

Thánh Kinh thuật truyện một hôm tổ phụ Isaac hứa sẽ chúc phúc cho Esau, nếu chàng làm hầu ông một bữa thịt rừng hợp khẩu vị. Nhưng bà Rebecca lại muốn chúc phúc đó phải dành cho Giacóp, nên bà bảo con: Con vào ràn bắt cho mẹ hai con dê đi! Mẹ sẽ dọn một bữa rất thích hợp khẩu vị cha con (St 17, 9). Thánh Antôninô nhận xét: bà Rebecca đây là hình ảnh Mẹ Maria, những con dê là hình ảnh các tội nhân. Mẹ Maria cũng bảo các thiên thần: “Hãy đưa các tội nhân về cho Mẹ; Mẹ sẽ xin cho họ được thống hối và thiện tâm, và trang điểm cho họ nên hoàn hảo, đáng Chúa đoái nhận!” Đức viện phụ Francon cũng nhấn mạnh tư tưởng đó: “Mẹ Maria là bà nội trợ rất cao tay nghề, thịt dê được Mẹ chế biến lại trở thành quí tốt đầy hương vị như thịt nai tơ, mà còn quí ngon hơn nữa”.

Rất Thánh Đồng Trinh cũng mặc khải cho thánh nữ Brigita điều này. “Ở thế gian không có tội nhân nào xa lìa Thiên Chúa quá đến nỗi không trở về với Chúa được”, hoặc không thể tìm lại được ơn Chúa “sau khi đã kêu xin Mẹ”. Thánh nữ cũng được nghe Chúa Giêsu có lần nói với Mẹ rằng: “Đến cả Luxiphe, Mẹ cũng xin được ân sủng và tình thương cho nó, nếu nó khiêm nhượng đến cầu xin Mẹ”. Nhưng mà không, tên tặc thần kiêu căng đó không bao giờ chịu hạ mình xuống xin Mẹ Maria phù trì cả. Mà nếu vạn nhất hắn hạ mình xuống được, thì Mẹ Maria rất nhân từ, rất quyền thế, cũng cầu xin ơn tha thứ và giải thoát được cho hắn. Điều không bao giờ thực hiện được đối với ma quỉ đó, thì lại thực hiện được dễ dàng đối với những tội nhân đến cầu xin cùng Mẹ tình thương.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)