dongcong.net
 
 


Làm cho Mẹ khổ sở

Cha đáng kính Gioan Hêrôtê3 - người vì khiêm nhu đã tự xưng là Môn đệ – thuật câu truyện một người đã kết bạn rồi, mà vẫn sống bê tha mất ơn Chúa như sau:

Bạn ông, một giáo hữu rất tốt, không làm sao cho chồng mình dứt bỏ được cuộc đời đắm đuối, nài nẵng mãi chồng bà mới ưng nhận làm một việc đơn sơ tôn sùng Đức Mẹ Đồng Trinh, trong nếp sống thác loạn của ông. Bà xin được ông đọc một kinh Kính Mừng mỗi khi đi ngang qua một ảnh hay tượng Đức Mẹ Maria. Ai ngờ chỉ có thế mà bà đã được như lòng sở nguyện.

Một đêm, lúc trâng tráo đi lăn mình vào dịp tội, con người xấu thói đó nhìn thấy một ánh sáng lập lòe ở xa xa. Ông lại gần và nhận ra đó là một ngọn đèn dầu thắp trước tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng. Theo lời hứa với bạn, ông đọc một kinh Kính Mừng. Liền đó, ông thấy Chúa Hài Đồng Giêsu mình đầy vết thương còn nguyên đang vấy máu. Hoảng hốt và thâm cảm vì nghĩ bởi tội mình mà Chúa Cứu Chuộc phải chịu những vết thương đau đớn ấy, ông nức nở ôm mặt khóc thảm thê. Nhưng Chúa Hài Đồng lại quay mặt đi không thèm nhìn đến ông. Bẽ bàng quá, người tội lỗi đáng thương bèn than thở cùng Đức Mẹ:

- Lạy Mẹ tình thương, Con Mẹ đã bỏ con rồi, con xin cậy nhờ Mẹ là Mẹ Chúa cùng là trạng sư rất quyền thế, rất xót thương. Lạy Nữ Vương, xin giúp đỡ con, xin can thiệp giúp con với.

Tức thì Đức Mẹ trả lời:

- Bọn tội lỗi các con gọi Ta là Mẹ tình thương, nhưng các con có thôi làm cho Ta trở thành Người Mẹ đau khổ đâu! Các con cứ bắt bớ hành hạ Con Ta mãi, mà làm cho Ta khổ sở nhất đời!

Nhưng rồi Mẹ cũng mủi lòng và an ủi người tội lỗi đã đến quì dưới chân Mẹ đó: Mẹ quay về Chúa Giêsu xin tha thứ cho ông ta. Và dường như Chúa Giêsu cứ nhất định không tha thứ, nên Đức Mẹ đặt Chúa Giêsu lên bệ, rồi quì xuống mà thân thưa rằng:

- Con Mẹ, Mẹ không đứng dậy nữa, nếu Con không muốn tha cho người tội lỗi này.

Chúa Giêsu liền trả lời:

- Ôi Mẹ, Con không thể từ chối Mẹ được nữa. Mẹ muốn Con tha cho nó phải không? Vâng, vì yêu mến Mẹ, Con tha rồi đó. Mẹ bảo nó đến hôn thương tích của Con đi!

Ông ta bèn khóc lóc bước lên, và ghé môi hôn những vết thương trên mình Chúa, hôn đến đâu vết thương biến đi đến đó. Sau cùng, Chúa Giêsu cũng ôm hôn ông ta, tỏ ra là đã tha thứ hết cho ông rồi.

Ông hoàn toàn cải quá, sống một cuộc đời mới rất lành thánh. Ông cũng không quên đem hết tâm hồn yêu mến Mẹ Maria, Người đã xin cho ông được ơn qui hồi trọng đại ấy.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)