dongcong.net
 
 


CHƯƠNG BỐN
CON EVÀ LƯU ĐẦY, CHÚNG CON KÊU LÊN MẸ
Ad Te Clamamus, Exsules Filii Evae

Tiết thứ nhất
MARIA CẤP CỨU NGƯỜI CẦU XIN MẸ

Tìm người thiết tha tôn kính

Lũ con cháu rủi vận của Evà ít phúc chúng ta sinh vào thung lũng châu lệ này, mang theo gánh nặng nguyên tội và bản án đầu tiên ra trước tòa Chúa. Chúng ta đã bị đày ải khỏi quê hương, sống trầm muộn giữa biết bao sầu khổ, thân xác linh hồn trĩu nặng dưới biết bao tai ách man vàn. Nhưng hạnh phúc cho người nào, giữa cuộc sống quẫn bách trần ai này, năng ngước nhìn lên Mẹ Maria là Đấng an ủi thế giới, là nơi trú ẩn của kẻ khốn cùng; hạnh phúc cho ai đem lòng yêu mến thành khẩn cầu xin Mẹ tôn nghiêm Thiên Chúa!

Chính Mẹ Maria cũng đã tuyên ngôn: Hạnh phúc cho người lắng nghe lời Mẹ dẫn dụ, hạnh phúc cho người ngày ngày canh thức trước lối vào nhà Mẹ (Cn 8, 34), trước cửa tình thương, để van xin Mẹ can thiệp, khẩn nài Mẹ hộ phù.

Giáo hội, Mẹ khôn ngoan của chúng ta, cũng ân cần giảng dạy cho ta hiểu phải liên tục đến cầu xin người Mẹ bảo trợ yêu đương này với một niềm tin tưởng trung thành và vững mạnh như thế nào. Chính vì thế mà Giáo hội đã tôn sùng Mẹ bằng cách sùng kính biệt tôn; đã tăng thêm nhiều lễ trọng kính Mẹ trong năm; đã dâng kính Mẹ mỗi tuần một ngày riêng biệt; chính vì thế mà Giáo hội đã truyền cho toàn thể hàng tư giáo cũng như tất cả bậc tu trì hằng ngày phải nhân danh toàn thể dân Thiên Chúa mà khẩn cầu cùng Mẹ; đã truyền cho giáo hữu mỗi ngày phải kính chào Mẹ theo hiệu chuông ba lần đồng vọng qua không gian. Muốn hiểu tường tận nguyện ý của Giáo hội trong vấn đề này hơn nữa, ta cần biết trong những cơn lâm nguy, Giáo hội đã mau mắn đến cầu xin Mẹ như thế nào, đã chỉ định nhiều tuần cửu nhật, nhiều kinh nguyện, nhiều cuộc rước, nhiều cuộc kính viếng tượng ảnh và nguyện đường của Mẹ như thế nào.

Mặt khác, chính Mẹ Maria cũng ân cần khuyến khích chúng ta cầu nguyện cùng Mẹ, đến xin Mẹ ban ơn. Thánh Bonaventura viết: “Mẹ đi tìm kiếm những tâm hồn thiết tha tôn kính mến yêu Mẹ”. Thực ra, không phải là Mẹ đến hành khất chúng ta một chút niềm kính tôn chúc tụng, những niềm kính tôn chúc tụng thật chẳng đáng gì với Mẹ; nhưng chúng ta càng nhiệt liệt tin tưởng nơi Mẹ, thì Mẹ càng phung phát cho chúng ta nhiều ân huệ, nhiều an ủi từ ái, càng quí yêu, càng ban ơn, càng xử với chúng ta như những người con yêu của Mẹ.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)