dongcong.net
 
 


Nương trên đôi cánh phượng hoàng

Thiếu phụ Rút trong Thánh Kinh là hình ảnh Mẹ Maria. Tên Rút có nghĩa là người trông nhìn và vội vã. Thánh Bonaventura viết: “Đó cũng là tên của Mẹ Maria; Mẹ là người trông nhìn nỗi quẫn bách của ta, và mau mắn ban phát tình thương của Mẹ”. Cha Nôvarinô thêm: “Hăm hở ước muốn làm lành cho chúng ta, Mẹ Maria không biết trì hoãn là gì. Không phải như một người biển lận khư khư giữ lấy ơn riêng, Mẹ tình thương của chúng ta rất cấp tốc mau lẹ khi trào đổ những kho tàng nhân ái khoan hòa xuống cho các con của Mẹ”.

Phải rồi, Mẹ Maria, Mẹ nhân từ của chúng ta, rất vội vã đến cấp cứu người kêu xin Mẹ! Sách Diễm ca viết: Nhũ bộ của Người như đôi sơn dương (Dc 4, 5). Cha Risa nhận xét câu đó rằng: “Những con sơn dương đang xoan linh lợi, cử động hoạt bát thế nào, thì Mẹ Maria cũng hoạt bát linh lợi ban sữa tình thương cho người cầu xin Mẹ như vậy”. Cha lại thêm: “Chỉ một cố gắng tối thiểu, một kinh Kính Mừng đơn giản, cũng đủ bảo đảm cho chúng ta được lòng từ ái của Mẹ ban xuống chan hòa hồng ân đại lượng”.

Do đó, cha Nôvarinô quyết nhận rằng: không những Đức Nữ Trinh chạy tới, mà lại bay tới hộ phù những người cầu xin Mẹ. Trong việc thi thố tình thương, Mẹ cũng làm như Thiên Chúa. “Thiên Chúa nương cánh mang ơn cứu độ đến giúp ta. Thoạt khi ta vừa cầu nguyện”, Chúa đã ở bên ta rồi; có thế Chúa mới thủ tín được lời đã hứa với ta: Cứ xin sẽ được (Ga 16, 24). “Cũng vậy, Mẹ Maria nương cánh bay đến cấp cứu ta”, ngay khi ta vừa thoạt kêu đến Mẹ. Ở đây ta hiểu ra nữ nhân sách Khải Huyền đã nói là ai: Nữ nhân đó có đôi cánh của một con phượng lớn để bay về khoáng dã (Kh 12, 11). Cha Ribêria viết: “Đó chính là đôi cánh của tình yêu nâng Mẹ Maria về cùng Thiên Chúa”. Nhưng chân phúc Amêđê diễn giảng thích hợp với đề tài của chúng ta hơn. Theo ngài, đôi cánh của một con phượng lớn có nghĩa là “sự vô cùng linh hoạt vượt trên tất cả các luyến thần, Mẹ Maria nương theo để đến khắp cùng các người con kêu đến Mẹ”.

Khi đến mang ân sủng nhuần ban cho gia đình bà Isave, Mẹ Maria đã không đi một cách thong dong trì hoãn, nhưng Mẹ đã băng qua đồi núi xa xôi dưới bước đi mau lẹ. Thánh Luca viết lại rõ ràng: Maria khởi hành, vội vã băng qua một miền rừng núi (Lc 1, 39). Lúc Mẹ trở về, Thánh Kinh không nói Mẹ đi thế nào. Sách Diễm ca cũng nói về Mẹ vì cùng một lý do đó rằng tay Mẹ lanh lẹ như một bàn xoay tiện gỗ (Dc 5, 14). Cha Risa chú thích: “Như nghệ thuật tiện gỗ là nghệ thuật cực kỳ mau chóng sánh với các nghệ thuật khác, thì, sánh với các thánh, Mẹ Maria cũng là người linh lợi nhất, mau mắn nhất đến cứu giúp ta”. Cha Luy Blêsê quả quyết: “Mẹ tha thiết ước mong an ủi mọi người chúng ta, đến nỗi chỉ một lời cầu tối thiểu” cũng được Mẹ vội vàng đón nhận, “và được nghe nhậm tức thì”.

Cho nên thánh Bonaventura tuyên nhận Mẹ Maria là “ơn cứu thoát của những người kêu xin Mẹ”, thật là đúng lắm vậy; cứ kêu lên Mẹ một lời là đủ được giải thoát khỏi tội tình. Cha Risa quả quyết: “Lúc nào chúng ta cầu nguyện, Mẹ cũng sẵn sàng đến cấp cứu”, và cha Bênađinô Busti lại thêm: “Mẹ ước mong làm ơn cho chúng ta tha thiết hơn chúng ta đến lĩnh nhận”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)