dongcong.net
 
 


Chờ đón người đến cầu xin

Tội lỗi chúng ta có nhiều đến nỗi lung lạc được lòng chúng ta tin tưởng Mẹ nghe lời ta cầu xin,khi đến dưới chân Mẹ không? Nhất định là không. Ta hãy minh tâm khắc cốt tư tưởng đẹp đẽ sau đây của cha Risa: “Không bao giờ Maria quên rằng Mẹ đã được tuyển nhiệm làm Mẹ tình thương; vậy, không có quẫn bách, không có đốn mạt,thì tình thương để làm gì? Chẳng có bà mẹ xứng danh nào lại có thể từ chối cung cấp đủ nhu cầu cho đứa con phong hủi”, vịn cớ rằng nó ghê tởm và bẩn xấu quá, “thì Mẹ Maria cũng không sao từ bỏ được một người tội lỗi” đến cầu xin Mẹ. Họ có ghê tởm đến đâu, và tội lỗi mà Mẹ nhận điều trị có xông lên một mùi xú uế thế nào đi nữa, cũng không làm Mẹ xa cách họ được.

Điều ấy Mẹ Maria đã đích thân đến dạy cho thánh nữ Gertruđê, khi hiển linh mở rộng áo choàng đón nhận tất cả những người vào ẩn nương bên Mẹ. Cùng lúc đó, thánh nữ cũng hiểu rằng đạo binh các thiên thần lúc nào cũng sẵn sàng phòng thủ cho các tôi tớ của Mẹ Maria trước sức tấn công của hỏa ngục.

Hơn nữa, tình thương cảm và lòng yêu đương quá độ của Mẹ không để Mẹ phải đợi chờ chúng ta đến cầu xin mới cứu chữa. Mẹ đón trước những ai khao khát Mẹ và Mẹ tỏ mình ra cho họ trước (Kn 6, 14). Áp dụng vào Mẹ lời sách Khôn ngoan trên đây, thánh Anselmô bảo: Mẹ chạy trước đến với những người khao khát được Mẹ phù hộ. Do đó, chúng ta phải hiểu rằng Mẹ xin Chúa ban ân sủng cho chúng ta ngay trước khi chúng ta cầu xin Mẹ. Nếu Thánh Kinh tuyên dương Mẹ Maria đẹp như trăng (Dc 6, 9) thì, theo nhận xét của cha Risa Victorê, chính là vì Mẹ “cử động linh hoạt”. Đức Nữ Vương nhân từ của chúng ta không hề đành lòng rùi rắng rồi mới đáp lời ta kêu xin: Mẹ thiết tha ân cần “tự tay săn sóc cho những người cùng quẫn, và tình thương của Mẹ vội vàng cấp cứu chúng ta hơn chúng ta hối hả đến kêu cầu Mẹ”. Sao Mẹ lại ân cần vội vã như vậy? Thưa: là vì Mẹ tràn đầy tình thương. Vừa thoạt nhận thấy chúng ta cần thiết gì, là Mẹ trào đổ nhu cầu đó xuống cho chúng ta ngay. Nhìn thấy một kẻ khốn quẫn, Mẹ không thể không cấp cứu được.

Tình trắc ẩn cao cả thúc đẩy Mẹ Maria cảm thương và ủy lạo người ta cả khi họ chưa kêu cầu Mẹ này, Mẹ đã chứng tỏ ngay ngày còn tại thế, khi đến dự một tiệc cưới ở Cana. Thấy đôi tân hôn rầu rĩ và bẽ mặt vì thiếu rượu đãi khách, chẳng cần phải ai nói, mà chỉ vì lòng nhân ái không sao lãnh đạm được trước nỗi khổ của tha nhân, Mẹ đã tự đến xin Con Mẹ an ủi đôi vợ chồng mới, và trình bày với Con Mẹ nỗi ưu tư của họ: Họ hết rượu rồi (Ga 2, 3). Thế là, để an ủi nhà đám và nhất là để làm thỏa mãn từ tâm của Mẹ, Chúa Giêsu đã làm một phép lạ thời danh là biến nước thành rượu. Cha Nôvarinô nhân đó mà lý luận: “Nếu chưa ai kêu cầu gì mà Mẹ Maria đã vội vã giúp đỡ người ta đến độ ấy, thì nếu người ta xin Mẹ, Mẹ còn thương xót đến đâu nữa?”, và Mẹ sẽ sẵn sàng cung cấp nguồn an ủi hộ phù khi người ta xin Mẹ đến thế nào nữa!

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)