dongcong.net
 
 


Thà cho đất trời sụp đổ

Ai e ngại không dám chạy đến cùng Mẹ, không dám xin Mẹ cứu trợ, xin hãy nghe lời Đức Innocentê III trách họ hoài nghi rằng: “Đã có ai đến kêu cầu cùng Nữ Vương dịu hiền của chúng ta mà không được khứng nhậm chưa?”. Chân phúc Êutykianô cũng hỏi: “Lạy Mẹ, ai đã thấy mình bị bỏ quên khi kêu đến quyền bảo trợ toàn năng của Mẹ, quyền bảo trợ đảm bảo sự cấp cứu kịp thời cho mọi cùng quẫn, đảm bảo ơn cứu thoát cho mọi tội nhân trọng phạm? Ai? Không có ai cả, và sẽ không có ai cả!” Thật vậy, chưa thấy như thế bao giờ, và cũng sẽ không thể thấy như thế bao giờ. Thánh Bênađô cảm thán: “Lạy Nữ Trinh phúc đức, ai nói được rằng: gặp quẫn bách, tôi đã đến kêu xin Đức Mẹ, mà Đức Mẹ có đáp lời gì tôi đâu, thì con đồng ý cho họ đừng nói đến tình thương của Mẹ làm gì nữa”. “Đất trời sẽ sụp đổ điêu tàn, nếu có người đem lòng thành thật đến cầu xin Maria, mà Mẹ lại không đến cứu giúp họ”, cha Luy Blêsê quả quyết như thế.

Để phấn khích thêm lòng chúng ta tin tưởng, thánh Anselmô còn nói không những chúng ta chắc chắn sẽ được Mẹ phù trì, nếu chúng ta kêu xin Mẹ, mà “đôi khi cầu xin nhân danh Mẹ Maria, chúng ta lại được khứng nhận chóng hơn khi cầu xin nhân danh Chúa Giêsu”. Thánh tiến sĩ lý luận như thế này: Thật ra, không phải là Mẹ Maria có quyền thế để cứu vớt chúng ta hơn Con Mẹ, vì chúng ta đã biết, Chúa Giêsu là Cứu Chúa duy nhất của ta, công nghiệp Chúa lập đã và sẽ vẫn còn là nền tảng độc nhất của sự cứu thoát chúng ta. Nhưng khi chạy đến cùng Chúa Giêsu, chúng ta vẫn không sao quên được Người cũng là Thẩm phán, có quyền trừng trị tội chúng ta vô tình tệ bạc: cho nên có thể là chúng ta thiếu mất lòng tin tưởng cần thiết để được nhậm lời. Về phần Mẹ Maria, trong mọi trường hợp xử sự, Mẹ chỉ là tình thương. Mẹ là Mẹ hoàn toàn khoan dung của chúng ta, và chức năng của Mẹ chỉ là thương cảm chúng ta. Mẹ là trạng sư của chúng ta, và chức phận của Mẹ chỉ là biện hộ cho chúng ta. Do đó, bên Mẹ, lòng tin tưởng của chúng ta sẽ được bảo đảm và linh động hơn. Đàng khác, như cha Nicêphôrê nhận xét, “ta xin Chúa nhiều ơn không được, mà xin Mẹ Maria nhiều ơn lại được. Tại sao thế? Hẳn không phải là vì Mẹ Maria có uy quyền hơn Chúa; mà chỉ là vì Chúa muốn tôn kính Mẹ Người như vậy mà thôi”.

Thật an ủi biết bao lời mà thánh nữ Brigita một lần nghe thấy Chúa Giêsu hứa với Mẹ Maria: “Không có lời nào Mẹ xin mà Con không muốn nhận cả. Mẹ biết đấy, tất cả những ai xin Con ân huệ nào vì lòng yêu mến Mẹ – dầu họ rất tội lỗi, miễn là họ có thiện tâm cải quá, - Con đều nhận ban cho họ”. Thánh nữ Gertruđê cũng được mặc khải tương tự. Chúa nói với Mẹ: “Ôi Mẹ, Con đã trao cho Mẹ cả quyền toàn năng được tha thứ cho tất cả những tội nhân nào nhiệt thành xin Mẹ nhân từ cứu trợ. Họ sẽ được thương xót tùy cách nào Mẹ coi là tốt đẹp nhất”.

Cho nên, mỗi khi cầu xin cùng Mẹ tình thương, chúng ta hãy đầy tin lòng tưởng, đọc lời sau đây của thánh Âutinh: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời”. Thế thì, lạy Nữ Vương rất khoan nhân, Mẹ lại chịu để con nói được rằng con đã bị Mẹ bỏ rơi ư? Đừng, con không muốn là người bất hạnh, đến kêu xin Mẹ, mà lại bị Mẹ bỏ rơi trước nhất đâu.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)