Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Mẹ có đủ quyền ban ơn

Lạy Mẹ Thiên Chúa là Nữ Vương các thiên thần và hi vọng của loài người, xin lắng nghe tiếng con kêu lên Mẹ, van nài Mẹ phù trì con.

Giờ đây, con, một tên nô lệ khốn cực của hỏa ngục, con sấp mình dưới chân Mẹ, xin làm nô lệ Mẹ mãi mãi, và đoan hứa hết sức phụng sự tôn kính Mẹ suốt cuộc đời con.

Con nhận thật rằng chẳng vinh dự cho Mẹ chút nào khi nhận vào quyền Mẹ một con người hèn đớn và ngoan cố như con, đã lỗi phạm bao lần đến Chúa Giêsu Con Mẹ và là Đấng Cứu chuộc của con. Nhưng nếu Mẹ nhận con làm nô lệ Mẹ, mặc dầu con bất xứng, và nếu Mẹ can thiệp cho con đây được phụng sự Mẹ, thì lòng thương đó sẽ đem về cho Mẹ một vinh dự mà con không sao dâng kính Mẹ được.

Vậy lạy Mẹ, xin nhận con làm con Mẹ, xin đừng đuổi con đi! Ngôi Lời hằng hữu đã bỏ trời nhập thể để đi tìm những con chiên lạc lõng; Người trở nên Con Mẹ là cốt để cứu vớt chúng con về. Thế mà Mẹ, Mẹ lại coi thường con chiên lạc đó, khi nó đến cùng Mẹ để tìm Chúa Giêsu hay sao?

Phí tổn phần rỗi con đã được trang trải rồi. Chúa Giêsu đã trào đổ bảo huyết đủ để cứu chuộc muôn ngàn thế gian. Chỉ cần áp dụng bảo huyết đó cho con nữa là được; mà, lạy Nữ Vương phúc đức, sự áp dụng đó tùy ở Mẹ! Vâng, thánh Bênađô bảo con, Mẹ có quyền đủ để phân phát công nghiệp Máu cứu chuộc tùy sở thích của Mẹ; như thánh Bonaventura đã thưa cùng Mẹ: “Mẹ cứu người nào Mẹ muốn”. Vậy, lạy Nữ Vương, xin giúp đỡ con! Lạy Nữ Vương, xin cứu vớt con!

Hôm nay, con xin dâng phó trót linh hồn con cho Mẹ: Mẹ hãy tìm cách giải thoát con đi. Cùng với thánh Bonaventura, con xin lặp lại rằng: “Ôi cứu tinh của những người kêu cầu Mẹ, xin cứu thoát con!”

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)