Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Tiết thứ hai
MARIA PHÁ TAN CÁC THỦ ĐOẠN TÀ THẦN

Mối cừu oán ngàn đời

Là Nữ Vương thiên đàng và các thánh, Đức Nữ Trinh Maria tôn nghiêm cũng là Nữ Vương cả hỏa ngục và chúng quỉ, vì quyền năng Mẹ đã đánh bại chúng tan tành.

Ta sẽ xui nên những mối cừu oán giữa ngươi và người nữ; người nữ sẽ đạp nát đầu ngươi (St 3, 15).

Ngay từ khởi nguyên thế giới, Thiên Chúa đã tiên báo Nữ Vương chúng ta sẽ toàn thắng cựu xà, và toàn quyền thống trị hỏa ngục. Quả thế, Người Nữ cừu địch của Satan Chúa tiên báo đó là ai, nếu không phải là Mẹ Maria, người đã sống cuộc đời rất thánh,sáng ngời vẻ huy hoàng đức khiêm nhu họa hiếm, mà kiên cường chiến thắng được thần dữ và tiêu diệt quyền lực của nó? Một vị Giáo phụ nói: “Người Nữ Chúa hứa ban cho nhân loại đó, chính là Mẹ Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế”. Đúng như thế nên Thiên Chúa mới nói: Ta sẽ xui nên..., động từ ở vị lai, chứ không ở hiện tại, “để tỏ rõ rằng Người Nữ chiến thắng oanh liệt đó không phải là Evà hiện đang sống lúc đó”, nhưng là một Người Nữ khác trong miêu duệ của Evà. Và người nữ này, theo thánh Vinhsơn Phêriê, “sẽ đến cung ứng cho nguyên tổ chúng ta một tài sản quí hóa hơn cái tài sản mà, vì lỗi phạm, nguyên tổ đã làm khánh kiệt”. Theo đó thì Đức Trinh Nữ chân phúc Maria chính là người nữ tuyệt thế và hùng dũng Chúa tiên báo trên, người nữ đã chiến thắng ma vương và đạp nát đầu, đập tan tính kiêu căng của hắn, đúng như lời: Người nữ sẽ đạp nát đầu ngươi.

Chắc chắn có người sẽ tự hỏi: những lời vừa trích trên đây áp dụng cho Chúa Giêsu hay cho Mẹ Maria, vì bản dịch Bảy Mươi viết là: Miêu duệ Người sẽ đạp nát đầu ngươi. Nhưng trong bản Phổ thông, bản dịch độc nhất được Công đồng Triđentê công nhận và buộc phải tin, ta lại đọc thấy là: Người Nữ sẽ đạp nát đầu người. Thánh Ambrôsiô, thánh Giêrônimô, thánh Âutinh, thánh Gioan Kim khẩu và một số rất đông các Giáo phụ cũng như các nhà chú giải đều nhận như bản Phổ thông. Hơn nữa, bản dịch này hay bản dịch kia thì có gì quan hệ lắm. Chúa Giêsu, miêu duệ của Đức Mẹ, chiến thắng Luxiphe qua trung gian của Mẹ, hay là Mẹ Maria nhờ uy quyền của Con mà chiến thắng hắn, thì đàng nào chân lý cũng là, theo thánh Bênađô nói, tên tặc thần kiêu kỳ đó “đã bị Đức Nữ Trinh phúc đức dày đạp dưới chân và đoạt hết khí giới”, và “bị vĩnh viễn giam cầm như một tên tù binh chiến tranh”, phải cưỡng bách phục tùng mệnh lệnh của Mẹ Maria. Cuộc thất trận của Evà đã mang lại cho ta sự chết và bóng tối thế nào, thì chiến thắng của Mẹ Maria mang lại cho ta sự sống và ánh sáng như thế. Thánh Brunô viết: “Trong Evà, chết chóc và bóng tối bao trùm; trong Maria, sự sống và ánh sáng bừng rạng. Ma vương đã lấn bước Evà, nhưng Mẹ Maria đã quật ngã xiềng trói ma vương”. Mẹ xiềng xích hắn thật kỹ, đến nỗi hắn mất hết tự do cử động, không sao làm hại được tôi tớ của Mẹ nữa.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)