Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Con cả dám cậy trông Mẹ

Ôi Maria là hi vọng của con, con là một tội nhân khốn khổ, bao phen đã vì lầm lỗi mà trở thành nô lệ hỏa ngục, giờ đây con đến sấp mình dưới chân Mẹ.

Con chân nhận rằng vì đã không chạy đến cùng Mẹ là nơi nương trú an toàn, nên con mới bị ma quỉ lướt thắng. Giá lúc nào con cũng chạy lại cùng Mẹ, giá con đã năng cầu xin Mẹ, có phải con đã không thua ngã bao giờ không.

Lạy Nữ Vương đáng mến, con cả dám trông cậy rằng, nhờ Mẹ, con sẽ không bao giờ chịu làm nô lệ Satan nữa, và con dám tin chắc Chúa đã tha thứ cho con rồi. Nhưng con lo sợ ngày nào đây nhỡ ra con lại rơi vào xiềng xích hỏa ngục. Con biết cựu thù con vẫn chưa thôi nuôi hi vọng báo thù, và chúng còn đang chuẩn bị những đợt tấn công, những chước cám dỗ mới lạ nữa. A! lạy Nữ Vương cùng là nơi an trú của con, xin cấp cứu con. Xin giấu con vào dưới áo Mẹ, và đừng để con lại trở thành tôi mọi của quỉ dữ nữa.

Con cũng biết nếu con cầu xin Mẹ luôn, thì Mẹ cũng sẽ đến cứu trợ con luôn, và ban cho con được luôn chiến thắng. Nhưng điều con vẫn nơm nớp sợ là không chịu tưởng nghĩ đến Mẹ, không kêu đến Mẹ khi con bị chước cám dỗ ngầy ngà. Vậy ơn con nài xin Mẹ, và con cả dám đòi hỏi Mẹ, lạy Đức Nữ Trinh chí thánh, là cho con được luôn luôn tưởng nghĩ đến Mẹ, nhất là khi con giao chiến với cừu thù. Xin cho chúng con được nói đi nói lại rằng: Ôi Maria, xin giúp đỡ con! Ôi Maria, xin đến cứu giúp con!

Và sau cùng, trong giờ chết, con còn phải chiến đấu với hỏa ngục một trận cuối cùng, thì lúc ấy, ôi Nữ Vương đáng mến, xin đến cứu trợ con hùng dũng hơn nữa, và cho con được năng tưởng nhớ và kêu xin Mẹ, nếu không thành lời ngoài miệng thì ít là trong lòng. Xin cho con được trút hơi thở đang khi con than thở thánh danh dịu dàng của Mẹ và của Giêsu Con Mẹ, để con được phúc nhận vào chúc tụng và ca ngợi Mẹ trên thiên đàng, được luôn luôn ở bên chân Mẹ đời đời. Amen.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)