Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


CHƯƠNG NĂM
THỞ THAN KHÓC LÓC DƯỚI LÒNG THUNG LŨNG
NƯỚC MẮT NÀY CHÚNG CON KHÁT MONG VỀ MẸ

Ad Te Suspiramus Gementes Et Flentes
In Hac Lacrimarum Valle

Tiết thứ nhất
MARIA CỨU NHÂN ĐỘ THẾ

Vinh quang Đức Mẹ Maria là vinh quang Chúa Giêsu

Khẩn cầu các thánh và nhất là khẩn cầu Mẹ Đồng Trinh Maria là Nữ Vương các thánh, không những là một việc rất nên làm, mà lại là một việc rất ích lợi và thánh thiện nữa. Đó là một chân lý đức tin, một chân lý mà phàm những người lạc giáo dám chối bỏ, coi như là nhục mạ Chúa Giêsu Kitô, Đấng Trung gian duy nhất của ta – thảy đều bị các Công đồng lên án.

Nếu một ngôn sứ Giêrêmia, sau khi đã từ trần, từng cầu nguyện cho thành Giêrusalem (2 Mcb 15, 14); nếu các vị cố lão trong sách Khải huyền từng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của các người lành (Kh 5, 8); nếu một thánh Phêrô từng hứa sau khi qua đời sẽ cầu nguyện cho môn đệ (2 Pr 1, 15); nếu một thánh Têphanô đã từng cầu cho kẻ bách hại mình (Cv 7, 59), và một thánh Phaolô từng cầu nguyện cho các bạn đồng hành trên đường truyền giáo cũng như cho các giáo hữu (Cv 27, 24); tắt rằng, nếu các thánh còn cầu nguyện cho chúng ta được, thì tại sao chúng ta lại không có thể nài xin các thánh cầu bầu cho chúng ta? Thánh Phaolô đã từng xin các môn đệ cầu nguyện cho mình (1 Tx 5, 25); thánh Giacôbê cũng từng khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho nhau để được giải thoát (Gc 5, 16), thì về phía chúng ta, chúng ta cũng có quyền xin các thánh cầu nguyện cho chúng ta.

Chỉ có Chúa Giêsu mới là Trung gian công lý duy nhất của chúng ta, và chỉ có Ngài mới đã lập công giao hòa chúng ta với Thiên Chúa: ai dám chối cãi điều ấy? Nhưng, trái lại, chối cãi việc Thiên Chúa vui lòng ban mọi ơn Người cho ta nhờ lời cầu nguyện của các thánh, và nhất là của Mẹ Maria, Mẹ Người, Người Mẹ mà Chúa Giêsu Kitô từng ước ao được thấy chúng ta yêu mến và tôn kính, - thì đó là sản phẩm của một chủ trương vô đạo. Ai chẳng biết vinh dự ban cho các bà mẹ cũng là ban cho con các bà? Thánh Kinh nói: Cha mẹ là vinh quang của con cái (Cn 17, 6). Không, thánh Bênađô quả quyết, chủ tâm ca tụng Mẹ Maria không thể là làm phai mờ vinh quang của Chúa Giêsu là Con Mẹ được, vì “càng tôn kính Mẹ thì càng ca tụng Con”. Thánh Iđêphong viết: “Tất cả những vinh dự ta dâng về Mẹ, đều là dâng lên Con, và tất cả những niềm kính tôn ta tặng dâng Nữ Vương trên trời, cũng là tặng dâng Vua chí thánh”. Vì ta chân nhận rằng: chính là nhờ công trạng Chúa Giêsu Kitô lập, Mẹ Maria mới được tặng trao quyền tối cao, làm Mẹ trở nên Đấng trung gian giải thoát chúng ta, một vị trung gian không thuộc bình diện công lý, nhưng thuộc bình diện ân sủng và can thiệp. Đó chính là tước hiệu mà thánh Bonaventura dâng kính Mẹ: “Maria là Nữ Trung gian trung hậu giải thoát ta”. Thánh Lôrensô Giúttinianô cũng cao lời: “Có lẽ nào Người đã được Chúa đặt làm thang mây lên trời, làm cửa thiên đàng, làm trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, lại không là người đầy ơn phúc được?”

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)