Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Mẹ chỉ nghe tiếng từ tâm

Hồn tôi ơi, hãy niệm suy cho kỹ xem Chúa đã từng soi cho hồn thấy Người dủ tình thương cho hồn được thiết tha tin tưởng vào Mẹ Maria phù hộ, để nuôi trong hồn một hi vọng biết bao tươi đẹp chắc được giải thoát và sống vĩnh cửu, sau biết bao lần hồn chiều theo tội lỗi mà làm mất ân sủng và đợi chờ hỏa ngục. Hãy tạ ơn Chúa và ghi ơn Mẹ đã phù trì kéo hồn vào ẩn nương dưới áo Mẹ, ban cho hồn hằng hà sa số là ơn thiêng, đảm bảo cho hồn được mãi mãi ẩn nương trong đó.

Vâng, lạy Mẹ nhân lành từ ái, con cảm tạ Mẹ vì đã trào chất trên con muôn ơn Mẹ, cả trong khi con bỏ Chúa mà theo hỏa ngục. Lạy Nữ Vương, Mẹ đã cứu con bao lần thoát hiểm! Mẹ đã xin Chúa ban cho con biết bao ánh sáng và tình thương! Mà con, con đã làm gì cho Mẹ, con đã dâng hết niềm tôn kính Mẹ chưa, mà Mẹ cứ lưu tâm làm ơn cho con như vậy?

Mẹ chỉ nghe theo tiếng gọi của từ tâm Mẹ. Ôi! giá con hiến dâng hết cả tâm huyết và mạng sống con vì Mẹ đi nữa, thì cũng chẳng là gì sánh với biết bao bổn phận con phải chu toàn đối với Mẹ. Mẹ đã cứu con khỏi chết đời đời, đã tìm lại ơn Chúa cho con như lòng con trông cậy; tắt rằng, con mắc nợ Mẹ tất cả.

Lạy Nữ Vương rất đáng mến của con, nghèo ngặt như con thì mọi việc con có thể làm, để ca tụng Mẹ, chỉ là lúc nào cũng mến yêu Mẹ. Mẹ đừng chê bỏ lòng kính tôn của một kẻ tội lỗi đáng thương, nhưng say mê lòng nhân từ của Mẹ như con. Nếu lòng con không đáng mến yêu Mẹ vì đầy vết nhơ lưu luyến trần tục, thì Mẹ sẽ cải tạo nó. Xin Mẹ cải tạo lòng con đi. Xin buộc con lại với Chúa, buộc chặt lại để không bao giờ con rời xa tình yêu Người nữa. Mẹ chỉ đòi con phải yêu mến Chúa, mà con cũng chỉ xin Mẹ ban cho con được ơn ấy. Thì xin Mẹ cho con được yêu mến Chúa, yêu mến Chúa, yêu mến Chúa đời đời. Đó là hi vọng độc nhất của lòng con. Amen.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)