Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Tiết thứ hai
MARIA CỨU NHÂN ĐỘ THẾ (tiếp theo)

Đức Mẹ đồng công với Chúa Giêsu

Theo thánh Bênađô, một người nam và một người nữ đã cùng chung tay làm giống nòi điêu đổ, thì cũng một Người Nam và một Người Nữ chung tay trùng tu giống nòi, là thích hợp lắm vậy. Người Nam và Người Nữ đã tu sửa giống nòi chúng ta đây là Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria. Đành rằng, chỉ một mình Chúa Giêsu đã quá dư đủ để cứu chuộc chúng ta, nhưng, thánh tiến sĩ nói, “vì một người nam, một người nữ đã cùng chung công hủy hoại, thì cũng phải có một Người Nam, một người Nữ đồng công cứu chuộc mới thật là mười phần hợp lẽ”.

Thánh Anbêtô Cả xưng tụng Maria là người phụ lực, là đấng đồng công trong việc Cứu Chuộc. Đức Nữ Trinh cao cả cũng đích thân nói với thánh nữ Brigita: “Ađam Evà đã thuận vợ thuận chồng bán rẻ thế giới với giá một quả táo; thì Con Mẹ và Mẹ cũng đã chuộc lại thế giới bằng cùng một trái tim, một tấm lòng duy nhất”. Thánh Anselmô thêm: ‘Thiên Chúa đã có thể từ hư vô sáng tạo thế giới, nhưng khi thế giới đã vì lỗi phạm mà sụp đổ điêu tàn, thì Thiên Chúa lại không tái thiết thế giới khi không có Maria cộng tác”.

Theo lối giải thích của cha Suarez, Mẹ Maria đã cộng tác vào việc cứu chuộc chúng ta bằng ba cách. Thứ nhất: bằng các nhân đức của Mẹ, các nhân đức đã làm Mẹ xứng đáng chịu thai Ngôi Lời Nhập Thể, do một công trạng tương hợp. Thứ hai: do lòng Mẹ ân cần không ngừng cầu xin cho chúng ta khi còn tại thế. Thứ ba: do hi sinh Mẹ tự tình đem hết tâm hồn đại lượng hiến tế Con Mẹ cho Thiên Chúa để cứu thoát chúng ta. Và chính vì Maria đã đồng công cứu chuộc toàn thể nhân loại với tấm lòng yêu thương chúng ta, và ước ao vinh danh Thiên Chúa nhường ấy, nên Chúa đã quyết định sẽ không ai được giải thoát nếu không nhờ Mẹ can thiệp cầu bầu.

Cha Bênađinô Busti viết: “Ta xưng tụng Mẹ Đồng Trinh là Đấng Đồng Công vào công cuộc thánh hóa chúng ta, vì Thiên Chúa đã phú trao cho Mẹ hết mọi ân sủng Người muốn ban cho chúng ta”. Nhận định như thế, nên thánh Bênađô tung hô Mẹ là trung gian phổ quát cứu thoát loài người, trung gian mà toàn thể nhân loại trong mọi thời đại, quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, đều phải ngước nhìn. Ngài viết: “Tất cả mọi người từng đã sống ở những thời kỳ xa xưa trước, tất cả mọi người hiện đang sống đồng thời với chúng ta hiện tại, và tất cả mọi người sắp tới trong những dòng đời tương lai, tất cả, tất cả, và tất cả đều phải ngước nhìn Mẹ, như nhìn về trung tâm, về tuyệt đỉnh của mọi thời gian”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)