Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Mối hi vọng sống đời đời của ta

Tôi vẫn đinh ninh rằng: ai quên Thiên Chúa mà đặt tin tưởng vào thụ tạo, thì nhất định sẽ rơi vào lời nguyền rủa, vì chỉ có Thiên Chúa mới là nguyên lý, là chủ ban phát hết mọi ơn lành, và ngoài Chúa ra, thụ tạo chẳng có gì và chẳng thể cho ai cái gì. Nhưng, như tôi đã trình bày ở trên, vì Chúa đã quyết định ban hết mọi ân sủng xuống cho loài người qua tay Mẹ Maria, như qua một kênh dẫn tình thương, cho nên chúng ta có thể và phải cao tiếng tuyên dương Maria là hi vọng chúng ta, bởi phải nhờ Mẹ chúng ta mới lĩnh nhận được các ơn Chúa ban.

Bởi thế, thánh Bênađô không ngần ngại nhấn mạnh rằng: “Các bạn thân ái, Mẹ Maria là bảo đảm vĩ đại nhất của tôi, là toàn thể và tất cả nền tảng lòng tôi tin tưởng”. Thánh Gioan Đamát cũng nói: “Lạy Nữ Vương con, con xin đem cả tâm hồn đặt trót hết mọi hi vọng của con nơi Mẹ, và, mắt đăm đăm nhìn lên Mẹ, con chỉ mong đợi có từ tâm Mẹ giải cứu con thôi”. Thánh Tôma cũng tuyên ngôn rằng: “Maria là tất cả mối hi vọng được sống đời đời của chúng ta”, và thánh Ephrem thì than thở: “Ôi Nữ Trinh rất trung tín, nếu Mẹ thương tình giải thoát chúng con, thì xin tiếp nhận chúng con, xin giấu ẩn chúng con vào dưới cánh tình thương của Mẹ, vì ngoài Mẹ ra, chúng con chẳng còn biết hi vọng vào ai để được giải cứu”.

Sau cùng, chúng tôi xin trích thêm ra đây lời thánh Bênađô để kết luận chương này. Thánh nhân viết: “Chúng ta hãy khăn khắn một niềm tôn sùng Mẹ chí thánh chúng ta, với tất cả mọi niềm rung động mến yêu, mọi nhịp điệu ân tình của cõi lòng, vì thánh ý Chúa là muốn mọi ơn lành đều được ban cho chúng ta qua tay Mẹ Maria”. “Chúng ta hãy chăm chú tìm ơn thánh, nhưng hãy nhờ Mẹ Maria mà tìm”. Thấy mình thất vọng, thấy mình cần thiết ơn nào, chúng ta hãy thận trọng đến cầu xin Mẹ chí thánh chúng ta; nhờ Mẹ can thiệp, nhất định chúng ta sẽ được như ý sở cầu. Vì thánh Bênađô còn nói: “Nếu chúng ta không xứng lĩnh nhận ơn trợ giúp ta cầu mong, thì đã có Mẹ Maria, Mẹ rất xứng đáng, Mẹ sẽ xin được cho ta”. Chắc chắn như vậy, nên thánh nhân mới gửi tới mỗi người chúng ta lời khuyến khích này: “Nếu bạn không muốn bị Chúa lãnh đạm với, thì khi muốn dâng lên Chúa việc lành nào, lời xin gì, bạn hãy cẩn thận đặt tất cả vào tay Mẹ Maria”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)