Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Mẹ là ánh sáng soi con

Lạy Nữ Vương, lạy Mẹ tình thương; là Nữ Vương, Mẹ đem trót tấm lòng đại lượng ban ơn cho tất cả những ai chạy đến cùng Mẹ; là Mẹ tình thương, Mẹ đem hết lòng âu yếm mà ban ơn cho họ. Hôm nay, con đến xin Mẹ thương con, một kẻ vô công thiếu đức, mang nặng những món nợ kếch sù đối với phép công thẳng Thiên Chúa. Ôi Maria, Mẹ nắm giữ chìa khóa kho tàng tình thương của Chúa, xin nhớ con là kẻ nghèo khổ, chớ bỏ rơi con trong cơn quẫn bách bốn bề này. Mẹ từng xử đại lượng với hết mọi người, thường ban xuống nhiều ơn hơn người ta cầu khẩn, xin Mẹ cũng rộng lượng cả với con nữa.

Lạy Nữ Vương, xin cho con vào ẩn dưới ơn Mẹ phù trì, con chỉ xin có thế. Nếu Mẹ hộ phù con, thì con không phải sợ gì nữa. Ma quỉ con cũng không sợ, vì Mẹ quyền thế hơn cả hỏa ngục. Tội lỗi con cũng coi thường, vì nếu Mẹ chỉ nói một lời bênh đỡ, thì Chúa liền tha cho con ngay. Vâng, được Mẹ chở che, con cũng chẳng sợ Chúa thịnh nộ con nữa, vì một lời Mẹ xin cũng đủ làm nguôi lòng Người. Tắt rằng, nếu Mẹ phù trì con, thì con hi vọng sẽ được mọi sự vì Mẹ làm được mọi sự.

Lạy Mẹ tình thương, con biết Mẹ chỉ thỏa lòng và được vinh dự khi đến giúp đỡ những người rủi vận, và lúc nào Mẹ cũng cứu giúp được họ, bao lâu họ không ngoan cố chấp nê. Con đây cũng là tội nhân, nhưng con không dám ngoan cố nữa, con ước ao cải tạo cuộc đời; vậy xin Mẹ hãy hộ phù con. Ôi! xin Mẹ cứu vớt, giải thoát con đi! Từ hôm nay, con xin trao phó trót mình con trong tay Mẹ. Xin Mẹ phán bảo điều con phải làm để vui lòng Chúa. Con quyết định thi hành lời Mẹ, và con tin chắc con sẽ thành tựu với ơn Mẹ giúp. Ôi Maria, là Mẹ con, là Ánh sáng soi con, là an ủi của lòng con, là nơi con nương ẩn, là hi vọng của con! Amen! Amen! Amen!

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)