Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Quyền toàn năng do ân sủng

Mẹ và Con phải được hưởng dùng cùng một quyền năng như vậy, nên Chúa Giêsu toàn năng cũng tôn phong cho Mẹ Maria có quyền toàn năng. Nhưng ta phải hiểu cho đúng rằng Chúa Giêsu bao giờ cũng toàn năng do bản tính mà Mẹ Maria chỉ toàn năng do ân sủng. Trong thực tế, chẳng có điều nào Mẹ Maria cầu xin mà lại bị Chúa Giêsu từ chối, như thánh nữ Brigita đã được mặc khải cho biết. Một lần, thánh nữ nghe Chúa Giêsu đàm đạo với Mẹ Maria rằng: “Mẹ ạ, Mẹ biết Con yêu mến Mẹ đến đâu, Mẹ cứ xin tất cả những gì Mẹ muốn: Mẹ xin gì đi nữa, Con cũng không thể không chấp nhận được”. Chúa đã lý luận một cách thiết thực như thế này: “Mẹ đã chẳng từ chối Con điều gì dưới đất, thì Con cũng sẽ chẳng từ chối Mẹ điều gì trên trời”. Có khác gì Chúa nói: Thưa Mẹ, lúc Mẹ còn tại thế, Mẹ đã chẳng từ chối con điều gì vì yêu Con, thì ngày nay Con đã ở trên trời, Con cũng chẳng có thể từ chối điều gì Mẹ xin cả.

Ta lại nên chú ý điều này: nếu Mẹ Maria được quyền toàn năng, thì cũng là được theo cách thức thích hợp với một thụ tạo, tức là một hữu thể không thể có được một thuộc tính nào của Thiên Chúa. Thánh Nữ Đồng Trinh toàn năng theo nghĩa là Mẹ dùng lời cầu xin mà đạt được tất cả những gì Mẹ muốn, thế thôi.

Ôi Nữ Trạng Sư cao cả của chúng con, thánh Bênađô đã rất có lý khi thưa với Mẹ rằng: “Hễ Mẹ muốn là mọi sự tất thành”; và lời thánh Anselmô: “Dầu Mẹ muốn gì đi nữa, không điều nào lại không thành tựu được”. Muốn đem một tội nhân hư hỏng nhất lên bậc thánh thiện cao cả, Mẹ cũng chỉ muốn là được. Về điểm này, thánh Anbêtô Cả thác lời Mẹ: “Chỉ cần người ta xin Mẹ muốn mà thôi, vì Mẹ đã muốn, tất vạn sự đều thành quả”. Thế nên, thánh Phêrô Đamianô đã cao tiếng kêu gọi đến quyền toàn năng của Maria để xin nài Mẹ thương xót: “Mẹ hãy lắng nghe theo những nhịp lòng Mẹ rung động, Mẹ hãy cân nhắc khả năng định đoạt của Mẹ, vì Mẹ càng toàn năng, thì càng phải tỏ ra là Mẹ thương xót”.

Ôi Maria, ôi Nữ Trạng Sư chí ái của chúng con, vì lòng Mẹ mông mênh tình trắc ẩn đến nỗi không thể thấy một quẫn bách nào mà không mủi lòng, và vì uy thế của Mẹ nơi Thiên Chúa là một uy thế rất lớn lao, cứu được hết mọi người Mẹ đã nhận hộ phù cho, xin Mẹ đoái thương bắt tay điều hành ngay vụ chúng con sắp ra trước tòa công lý đời sau đi, chúng con hoàn toàn hi vọng nơi Mẹ. Nếu lời chúng con cầu xin không kích động được từ tâm Mẹ, thì xin Mẹ nghe theo tiếng gọi của tấm lòng nhân ái Mẹ, hay ít ra hãy làm sáng tỏ quyền năng của Mẹ, vì Chúa đã tạo dựng Mẹ toàn năng, chính là để Mẹ càng nhân từ bao nhiêu, càng sẵn sàng đến cứu trợ chúng con bao nhiêu, thì càng có đủ quyền lực cấp cứu chúng con bấy nhiêu. Điều này, thánh Bênađô đã từng quả quyết với chúng con, ngài nói: “Tình thương của Mẹ Thiên Chúa vừa cực kỳ uy thế, vừa cực kỳ nhân từ, Mẹ tràn trề tình thương cảm, Mẹ lại dư đầy thế hộ phù, cả hai Mẹ cùng giầu sang dư tràn cả”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)