Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Xin Mẹ nói lên một lời

Ôi Maria là Mẹ uy nghi Thiên Chúa, con xin cùng với thánh Bênađô mà xin Mẹ nói lên một lời, vì con Mẹ hằng lắng nghe lời Mẹ, và Mẹ xin được tất cả những gì Mẹ muốn. Lạy Nữ Trạng sư của chúng con, vậy xin Mẹ hãy nói lên một lời biện hộ cho lũ người quẫn bách chúng con. Xin Mẹ nhớ Mẹ được hưởng dụng một quyền uy trọng đại, một chức vụ cao cả như vậy là cốt để bào chữa cho chúng con. Một Thiên Chúa đã tự muốn trở thành con nợ của Mẹ, khi mặc xác thể nhân loại trong lòng Mẹ, là để Mẹ tùy sở ý mà phân phát những tài sản tình thương của Chúa cho những người cùng quẫn chúng con.

Chúng con là tôi tớ Mẹ, chúng con nhất tâm phụng sự Mẹ hết tình – (con nói chúng con, vì con hi vọng cũng được vào số các tôi tớ này) – và vinh dự của chúng con là được sống dưới sự phù trì của Mẹ. Nếu Mẹ đã làm ơn lành cho hết mọi người, cả những người xúc phạm đến Mẹ, thì sao chúng con, những người đang tôn kính Mẹ, đang yêu mến Mẹ, đang tin tưởng ở Mẹ, lại không được quyền cậy trông ở từ tâm của Mẹ, từ tâm luôn luôn đi tìm những kẻ khốn cùng để cứu vớt? Chúng con thật là những tội nhân trọng phạm, nhưng Chúa đã làm giầu cho Mẹ một tình trắc ẩn và một quyền năng cao cả vượt hẳn trên những bất chính của chúng con, Mẹ có thể và muốn giải cứu chúng con; càng bất xứng thì chúng con càng mong giải thoát để Mẹ được cao vinh trên thiên đàng, khi chúng con được đón nhận vào đó vì có Mẹ biện hộ cho.

Ôi Mẹ tình thương, chúng con kính dâng linh hồn chúng con lên Mẹ. Linh hồn chúng con là những linh hồn xưa kia đẹp đẽ, khi Chúa Giêsu rửa trong Máu thánh Người. Nhưng rồi, than ôi! tội lỗi đã phủ bùn lấm lên nó. Giờ đây, chúng con dâng lên Mẹ để Mẹ thanh tẩy linh hồn chúng con. Xin Mẹ cho chúng con được ơn thống hối thật, được lòng mến yêu Chúa, được bền tâm và được nước trời. Chúng con đã xin Mẹ quá nhiều, nhưng Mẹ lại không xin được Chúa ban mọi ơn đó ư? Con xin như vậy đã là quá đối với lòng Chúa yêu mến Mẹ rồi ư? Hẳn không, Mẹ chỉ cần nói với Con Mẹ một lời thôi: Chúa có từ chối Mẹ điều gì đâu. Vậy lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con. Xin cầu cho chúng con đi! Thế nào Mẹ cũng được Chúa nhậm lời, và thế nào chúng con cũng được giải thoát.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)