Vinh Quang Đức Mẹ I
 
 


Trạng sư khoan dung thùy mị

Chính bởi lý do trên mà thánh Bonaventura tuyên xưng Maria là Abiga khôn khéo. Theo sách Samuen cuốn nhất, Abiga là một phụ nữ đã khôn khéo dùng những lời xin hùng hồn mà làm nguôi ngoai được cơn giận của hoàng đế Đavít đổ trên nhà phú hộ Naban. Trước lời xin khéo léo của bà, nhà vua đã phải chúc tụng, để chứng tỏ lòng tri ân vì bà đã can gián nhà vua khỏi phạm vào một tội ác: Ái khanh thật có phúc vì đã ngăn được bàn tay báo oán của trẫm (1 Sm 25, 33). Thái độ khôn khéo và tâm tình thùy mị đó cũng chính là thái độ và tâm tình Thánh Nữ Đồng Trinh luôn luôn biểu lộ để biện hộ cho hết mọi tội nhân. Mẹ cũng dùng những lời xin hùng biện và hồn hậu để làm bớt căng thẳng phép công Thiên Chúa, đến nỗi có thể nói Chúa cũng phải chúc tụng, cảm ơn Mẹ vì đã can ngăn Chúa khỏi tống khứ và trừng phạt các tội nhân xứng tội họ. Theo thánh Bênađô, chính là cốt chỉ đem hết tình thương có thể để xử với chúng ta, mà Cha hằng hữu, chưa hài lòng vì đã đặt Chúa Giêsu Kitô làm Trạng sư chính thức biện hộ cho chúng ta bên tòa Cha, còn tuyển nhiệm Maria làm trạng sư biện hộ cho chúng ta bên tòa Chúa Giêsu Kitô nữa.

Thánh Bênađô lại nói thêm: đành rằng Chúa Giêsu là Trung gian công lý duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Một mình Người đã có thể căn cứ vào công trạng chính Người đã lập, những lời hứa chính Người đã tuyên ban, mà xin được Thiên Chúa ban ơn tha thứ và các ân sủng cho ta. Nhưng nhân loại vẫn còn tuyên nhận trong Chúa Giêsu một uy quyền Thiên Chúa, uy quyền sở hữu của Chúa là Thiên Chúa, và vì uy quyền ấy vẫn còn làm cho chúng ta kinh sợ, cho nên chúng ta phải được một nữ trạng sư nữa, để có thể cầu đến mà đỡ phải sợ hãi, trái lại, còn được tin tưởng hơn. Vị nữ trạng sư ấy chính là Mẹ Maria. Chúng ta không thể tìm đâu ra được một nữ trạng sư có uy tín hơn Mẹ bên tòa Chúa, và có tình thương hơn Mẹ đối với chúng ta. Thế nên, thánh tiến sĩ thêm, ai cứ lúng túng sợ sệt mãi không dám đến sấp mình dưới chân Mẹ, thì làm nhục cho lòng nhân từ của Mẹ biết bao! “Vậy thì sao nhân loại nhu nhược chúng ta còn ngại thưa cùng Mẹ? Mẹ có phải là người nghiêm khắc, đáng sợ như ta tưởng đâu? Mẹ chỉ là niềm nở, là khoan dung, là thùy mị thôi mà! Hãy mở đọc từng trang Phúc âm thư, nếu thấy có chỗ nào nói Mẹ là người nghiêm nghị, thì mới nên sợ đến gần Mẹ”. Nhưng Phúc âm có dòng chữ nào nói thế đâu? Vậy ta cứ hân hoan chạy đến cùng Mẹ, chính Mẹ sẽ can thiệp để giải cứu chúng ta.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)