P.O. Box 836 - 1900 Grand Avenue, Carthage MO 64836. USA 

Báo Số 361
Tháng 1, 200
8

Báo Số 362
Tháng 2, 2008

Báo Số 363
Tháng 3, 2008

Báo Số 375
Tháng 3, 2009

 

Ban Quản Trị:
Chủ Nhiệm & Chủ Bút : Lm. Minh Tri, CMC
Quản Lư: Lm. Đỗ Quang Chinh, CMC
Kỹ Thuật: Ts. Cường Phong, CMC

Chủ Trương:
1. Truyền bá Ba Mệnh Lệnh
Fatima
2. Chia sẻ cuộc sống chứng tá Tin Mừng
3. Cổ vơ Hiệp nhất với Giáo Hội Rôma
4. Góp phần duy tŕ văn hóa Việt Nam
5. Thông tin, liên lạc người Việt Hải Ngoại

Giá Báo Một Năm:
Hoa Kỳ:
Độc giả Thường:  40 Mỹ kim
Độc giả Ủng Hộ: 50 Mỹ kim
Độc giả Ân Nhân:  60 Mỹ kim trở lên
Canada:  55 Mỹ kim
Âu Châu:  80 Mỹ kim
Á và Úc Châu:  90 Mỹ kim

Liên lạc xin đề:
Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ
P.O. Box 836, Carthage, MO 64836


Fax:   (417) 358-0788
Email:  ttdm@dongcong.net

Ư Lễ Trong Tháng:
* Thứ Sáu đầu thángCác Linh Mục Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ dâng lễ cầu cho Quí Vị  Trợ Bút, Cổ Động Viên và Độc Giả Ân Nhân.
* Thứ Bảy Đầu Tháng:  Các Linh Mục Ban Quản Trị NSTTĐM dâng lễ cầu cho tất cả Độc Giả của Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ
* Chúa Nhật Đầu Tháng:  Các Linh Mục Ban Quản Trị NSTTĐM dâng lễ cầu cho Độc Giả Ủng Hộ.

Xin Quí Vị hợp ư cầu nguyện với chúng tôi.
 

 

 

 

 

 

 

 

Báo Số 389
Tháng 5, 2010

Báo Số 308
Tháng 8, 2003

Báo Số 309&310
Tháng 9&10, 2003

Báo Số 311
Tháng 11, 2003

Báo Số 312
Tháng 12, 2003