dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 

 

 
Thánh Ca
 
<<<  
Phạm Lân sưu tầm
 
  Ca nguyện:  
13. Lời thiêng 14. Bài ca thương mến  
11. Xin Ngài thương con 12. Ôi nhiệm mầu  
09. Bao la tình Ngài 10. Tâm tình ca 3  
07. Nếu một lần 08. Dấu ấn tình yêu  
05. Con biết Chúa yêu con 06. Tình Chúa tình con  
03. Người chết cho tình yêu 04. Tình Ngài thương con  
01. Người là tro bụi 02. Xin cho con biết Chúa  
         
  Đức Mẹ:  
Ave Maria Dâng Mẹ  
Ave Maria 2 Ca dao Mẹ hiền  
Bài ca dâng Mẹ Đây mùa hoa  
Chuỗi ngọc vàng kinh Hãy mãi là Mẹ  
Cung chúc Trinh Vương Hoàng hậu bên hữu...  
Dâng 6 Hương lòng kính Mẹ  
Dâng lời chào Mẹ Kìa ai?  
         

 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)