dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 
     

 

 
Thánh Ca Mùa Vọng - Giáng Sinh
 
  <<<
 
     

Mùa Vọng

Giáng Sinh
 

16. Xin Ðổ Sương Mai
15. Bao Năm
14. Nguyện Trời Cao
13. Chờ Ngày Quang Lâm
12. Ðể Chúa Ðến
11. Trời Cao
10. Maranatha
09. Nguyện Trời Cao
08. Từ Trần Gian
07. Chúa Là Hạnh Phúc
06. Vui Lên Sion
05. Bên Bờ Sông Babylon
04. Bên Bờ Sông
03. Này Dân Sion
02. Thân Phận Lưa Ðầy
01. Xin Chúa Xuống


18. Trọn Nghĩa Yêu Thương
17. Loài Người Ơi
16. Ðêm Giáng Sinh
15. Tiếng Hát Thiên Thần
14. Hãy Hoan Ca
13. Hang Bêlem
12. Hội Nhạc Thiên Quốc
11. Chúa Thương Chúng Ta
10. Kìa Trông Huy Hoàng
09. Cất Tiếng Tung Hô
08. Noel Về
07. Ước Mơ Ðêm Noel
06. Mùa Ðông Năm Ấy
05. Lễ Vật Dâng Lên
04. Chúa Sinh Ra
03. Lời Cầu Nửa Ðêm
02. Ðêm Thánh Vô Cùng
01. Cao Cung Lên

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)