Thứ Ba, 3/10/2006

 
 

 

Hội học về số phận của các trẻ sơ sinh bị chết mà chưa được rửa tội ?

(VietCatholicNews 03/10/2006) Hội học về số phận của các trẻ sơ sinh bị chết mà chưa được rửa tội ?

Roma, ngày 2/10/2006 (Zenit) – Ủy ban thần học quốc tế tổ chức buổi hội học từ ngày mùng 2 đến mùng 6/10/2006 tại Vatican nhằm mục đích tiếp tục suy tư về « số phận của các trẻ sơ sinh bị chết mà chưa được rửa tội ? »

Ủy ban thần học quốc tế sẽ tổ chức cuộc tổng hội thảo tại “Domus Santae Marthae” ở Roma dưới quyền chủ tọa của ĐHY William Levada, tổng trưởng thánh bộ Giáo lý Đức Tin. Linh mục Luis Ladaria, SJ. là tổng thư ký của khóa hội thảo sẽ điều hợp công việc của toàn khoá hội học.

Thông báo chính thức của Ủy ban thần học quốc tế xác nhận rằng các tham dự viên sẽ tiếp tục suy tư về các đề tài đã được đề ra ngay từ đầu của dự án ngũ niên (2004-2008) và đặc biệt suy tư và nghiên cứu về số phận của các trẻ sơ sinh bị chết mà chưa được rửa tội dựa theo ánh sáng của kế hoạch cứu rỗi toàn cầu của Thiên Chúa, trong mối tương quan hiệp nhất qua trung gian của Chúa Kitô và đặc tính bí tích của Giáo Hội trong công cuộc cứu độ.

Dự án đầu tiên cần điều nghiên về bản chất và phương pháp thần học nhìn dưới khía cạnh khoa học đức tin « Scientia Fidei » cũng sẽ được cứu xét. Các nhà thần học cũng luận bàn về nền tảng của luân lý tự nhiên theo ánh sáng của giáo huấn trong các thông điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II : « Veritatis Spendor » (Hào Quang Chân lý) và thông điệp « Fides et Ratuo » (Đức Tin và Lý Trí).

Khóa tổng hội thảo sẽ kết thúc vào ngày mùng 8/10 do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI : Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện « Redemptoris Mater » (Mẹ Chúa Cứu Thế) ở Vatican.

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu - VietCatholic.net

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)