dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Trang Thơ
 
  <<<
Đỗ Hồng Phúc, KC
 
     
  20. thơ vui gia đình, về hưu
  19. buồn chi em
  18. áo tím
  17. nguyện ước của mẹ
  16. trả tình thư
  15.
  14. tâm sự cùng Chúa
  13.
  12.
  11. tình mưa
  10.
  9. đợi chờ
  8. đời cuồng điên
  7. giá mà
  6. làm lành anh nhé
  5. mắt lệ ngày vu quy
  4. thương nhớ mùa đông
  3. tưởng quên
  2. sầu thu...
  1. lời cầu bơ vơ
      

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)